Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

xep_hang

e5082cf0f163f4c0dddcf44c185a90b9
Gửi bởi: khoa le nho vào ngày 2016-12-09 21:31:54 || Kiểu file: XLS Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Sheet1Page 1BANG XEP HANGSTT ID 2665+65166..23 Kh iố pớ Vòng 2.13000E+0381 47538177 65 1c 17902 47922011 Tr Ng Hàầ 1a 17003 48656325 1a 16804 46716183 Tr Ng Hàầ 1a 525 46448753 1a1` 9006 45391180 1a 8307 41094792 1c 2358 40180283 654 7159 44057528 56010 45470410 4a 20011 46491961 4e 16012 44436335 Lê Th Nh Anế 5c 138013 39900996 Phan Thi Quynh 15014 46269218 Lê Nho Khoa 209015 43835231 Nguy Đình Qễ 6a 178016 48284262 Nguy Th Thuễ 6a 145017 47394041 Lê Doãn Nh tậ 148018 35328937 Jang Mi 122019 47617145 Nguy Đăng Cễ 105020 36071140 Lê Th Ph ng ươ 6a 119021 43769649 Nguy Đình Qễ 6a 2901 46268217 Lê Nho Khoa 254612 46268540 Lê Nho Khoa 2803 46267651 Lê Nho Khoa 32 28032 43671635 Lê Th Ph ng ươ 6a 28026 46266992 Lê Nho Khoa 27027 37042024 Lê Ph ng Thươ 6a 428 45218354 Nguy Thanh Hễ 7a 96029 42504528 Lê Vi Anhệ 7a 119030 48577339 Nguy Thùy Liễ 7a 118031 44849425 ng Qu Anươ 7A 113032 46217000 Lê Vi Anhệ 7a 90033 44511244 Lê Trang Minh 7a 86034 48578886 Lê Ph ng Thươ 7a 59035 43660941 Dai Mao Hoai 7a 57036 36669029 Lê Trang Minh 6a 52537 44860146 Huong Huong 7a 29038 34427569 Lenhoanh Tu 7a 28039 43517665 Lê Nho Huy 7c 17040 47799440 Th ng ươ 7a 15041 48433857 Nguyen Mau Hi 8a4 168542 46394559 Lenhotuan Tuan 8a 64043 46669733 Ngô Th Mi nị 8A 84044 44658233 Nguy nh Kễ 8c 55045 47649435 Nguy Mai Laễ 8A 26046 43336604 Nguy Hoễ 9a 180047 28400234 Nguy Thj Hễ 1800Sheet1Page 248 43336577 Nguy Hoễ 9a 180049 43336503 Nguy Hoễ 9a 180050 43336551 Nguy Hoễ 9a 180051 30103537 Nguy Th Hễ 180052 43336780 Lê Doãn tạ 9a 180053 43336843 Lê Doãn tạ 9a 180054 43336432 Nguy Hoễ 9a 180055 43336821 Lê Doãn tạ 9a 180056 34546893 Nguy Hoễ 9a 180057 43336458 Nguy Hoễ 9a 180058 43336748 Lê Doãn tạ 9a 180059 46393107 Lê Th Ngânị 9a 180060 201129 Nguy Hoễ 9a 180061 43336644 Lê Doãn tạ 9a 180062 44191456 Lê Th Ngânị 9A 180063 19610341 Nguy Th Hễ 179064 43337191 Nguy Th Hễ 9a 179065 43337162 Nguy Th Hễ 9a 179043336720 Lê Doãn tạ 9a 179067 43337007 Le Thi ng Gươ 9a 179068 43337376 Le Thi Ngan 9a 179069 43336969 Nguy Th Hễ 9a 178070 43337123 Nguy Th Hễ 9a 177071 43337093 Nguy Th Hễ 9a 177072 43337060 Nguy Th Hễ 9a 177073 43337455 Le Thi Ngan 9a 177074 43337251 Nguyen Khanh 9a 175075 44847022 Nguy Th Kháễ 9a 174076 43336683 Lê Doãn tạ 9a 170077 43337851 Th Th ngỗ ườ 9a 169578 46248283 Th Th ngỗ ườ 9a 166579 43337596 Đô Th Th ngị ườ 9a 162080 43337703 Th Th ngỗ ườ 9a 161081 43337764 Th Th ngỗ ườ 9a 160082 43337227 Nguy Th Hễ 9a 148083 43337307 Nguyen Thi Kha 9a 148084 43336696 Lê Th ng Gị ươ 9a 148085 43337419 Nguyen Thi Kha 9a 147086 46483728 Th Th ngỗ ườ 9a 145587 46486260 Th Th ngỗ ườ 9a 143088 44337606 Minh Châu a3 142589 43337395 Lê Th Lanị 9a 137590 43337793 We Dont Talk 9a 133091 43337651 Tr Khánh Linầ 9a 130092 43337052 Lê Th ng Gị ươ 9a 119093 43336741 Le Thi Huong 9a 119094 44192898 Lê Th Ngânị 9a 115595 43337885 Nguy Tr Thễ 9a 102596 43327514 Nguyên Chi Tha 9a 1010Sheet1Page 397 43337516 Le Thi Ngan 9a 88098 43337799 Nguy Anễ 9a 74599 2802745 Lê Th ng Gị ươ 8a 600100 43336881 Le Thi ng Gươ 9a 600101 45151430 Nguy Quễ 9a 580102 43356340 Lê Thi Lan 9a 580103 43337481 Lê Th Lanị 9a 580104 44565156 Nguy Quễ 9a 560105 43832494 Nguy Tànễ 555106 44462335 Nguy Quễ 530107 43337330 Lê Th Lanị 9a 475108 43746437 Asdfghjkl Gyhjn 9a 300109 43337102 Lê Th ng Gị ươ 9a 300110 44019273 Thcs Hoai Thuo 9d 260111 48332224 Cc Cc qsd 240Sheet1Page 4BANG XEP HANGTh gianờ7722226272610904214021539695036212032307306148779989007686406763225981550716501081113114002056158394625566478950146658218543672305272936325198073481559675936912536360353517041752Sheet1Page 5189919541991216023942534284228512884297233804268434052105393231729613190446552945787543925432938 u4748681150554663397720642067315231262910259133135039291315751726518356793728286034193788696439045011Sheet1Page 636482378996107216731838200027073557454622285021208989900Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.