Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

WRITTEN TEST 45

e33b7ae661973097fff2b3aead9897d8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-09 22:08:09 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 290 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh lớp 7  và tên............................ Môn sinh cọ ọL 7..... Th gian: 45’ớ ờĐi mể nh xétờ ậCâu 1) Em hãy trình bày trong châu ch u? (3,5đ)ấ ấCâu 2) Em hãy nêu đc đi chyng và vai trò th ti ngành chân kh p? ớ(3đ)Câu 3) Em hãy tóm vòng đi giun đũa? (2đ)ắ ủCâu 4) sinh và phát tri trai sông di ra nh th nào? (2đ)ự ếBài làm................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Gv: Thanh ồPh ngươTr ng THCS Lao Sinh 7ườ ả................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Gv: Thanh ồPh ngươTr ng THCS Lao Sinh 7ườ ả................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nghiêm sinh ng kì lo tài li nàoấ Gv: Thanh ồPh ngươ