Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Viết đơn xin tham gia đội tình nguyện

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-10-26 06:49:53

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP

   Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. 

   Tên em là: Võ Thị Thu Sương, học sinh lớp 6A.

   Gần đây nhà trường có thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp nhằm góp phần cùng với toàn xã hội giữ gìn tốt môi trường, không ngừng nâng cao và cải thiện đời sống toàn dân. Nhận thấy rằng đó là một việc làm thiết thực và hữu ích nên em làm đơn này xin Ban Giám hiệu cho em được tham gia vào tổ chức trên.

   Kính mong Ban Giám hiệu xem xét và chấp thuận nguyện vọng của em. Em xin chân thành cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2014

Người làm đơn

Kí tên

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Lượt xem: 194

Nguồn: vietjack


Các bài học liên quan