Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Viết CTCT của anken

1a6cb77d54b42d485c568a2a950d3b2f
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-07-24 09:44:38 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ PHƯƠNG PHÁP VIẾI. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ Định nghĩa: Anken là hiđrocacbon không no, mthức chung là CnH2n( n≥ 2) Chú ý: Các loại đồng phân thường g- Đồng phân cấu tạo: Đồng phân mạch cacbon (m+ Đồng phân nhóm chức Đồng phân vị trí (vị trí liên k- Đồng phân hình học (cis tran) II. PHƯƠNG PHÁP VIẾT http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn ẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA ANKENAnken là hiđrocacbon không no, mạch hở chứa một nối đôi C=C trong phân tng gặp trong chương trình hóa học ch cacbon (mạch không nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng)trí liên kết bội, vị trí nhóm chức) Văn Anh tốt nhất! ANKEN đôi C=C trong phân tử, có công ch vòng)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Văn Anh tốt nhất! 2Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Văn Anh tốt nhất!