Văn Nghị luận xã hội: Giáo án Ngữ văn 12 Viết bài làm văn số 1

Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2017-01-12 16:52:07 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Ngữ văn 12Làm văn VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI.A. tiêu đt :ụ Ki th :ế Giúp HS:­ ng ki th và kĩ năng văn ngh lu đã vi đc bài nghậ ượ ịlu xã bàn ng, đo lí.ậ ưở ạ+ Kĩ năng Ti rèn luy các kĩ năng tìm hi đ, dàn và các thao tácế ậl lu trong bài ngh lu xã nh gi thích, phân tích, bác so sánh, bìnhậ ỏlu n,…ậ+ Thái :ộ Nâng cao nh th lí ng, cách ng thân trong pậ ưở ậvà rèn luy n.ệ Suy nghĩ ngh lu n, ch cách gi quy đúng đn, lu ch tề ặch logic tri khai xã i. nh th c, xác đnh đc các giá trẽ ượ ịtrong cu ng mà con ng ng i.ộ ườ ướ ớB. Chu ị+ GV So bài chu li gi ng SGK, SGV, Thi bài cạ ọ+HS chu đc kĩ SGK và tr các câu trong ph ng bài.ẩ ướ C. Ph ng ti n:ươ SGK, SGV, Thi bài c.ế Doc24.vnNgữ văn 12 D. Ph ng pháp:ươ GV có th ch trong SGK ho ra khác cho phù trình HS. Để ềtài ngh lu nên trung vào nh ng quan ni đo lí, nh ng ngị ưởph bi trong HS nh quan gia đình,b bè, ng,…ổ ướ ốE. Ti trình ch c:ế ứ1. đnh ch c: ứ2. Ki tra :ểĐ 1:ề Đng đi khó không ph vì ngăn sông, cách núi mà khó vì lòng ng ng núi,ườ ườ ạe sông (Nguy Bá c).ễ ọHãy phát bi suy nghĩ anh/ ch này.ể ềĐ 2:ề Suy nghĩ em câu nói A. Lin­côn:ủ Xin hãy cho con tôi ch nh n: thi còn vinh gian trong thi .ạ ửG ýợ Bài làm nêu đc các chính sau đây:ầ ượ­ Trong cu ng, con ng ta đôi khi ph bi ch nh có th đem nhi uộ ườ ềđi đp cho cu ng.ề ố­ Câu nói A. Lin­côn, lãnh vĩ đi cách ng gi phóng dân Mĩ ngủ ướcon ng (đc bi là th sinh) đn trung th trong và thi .ườ ử­ Làm ng trung th c, dù tr trong thi anh ta có th cóộ ườ ượ ểth có ki th th cho mình.ể ựDoc24.vnNgữ văn 12­ Gian trong thi giúp anh ta trong kì thi nào đó nh ng anh ta không cóậ ạki th và đn lúc nào đó anh ta đào th i.ế ả­ Trình bày suy nghĩ và thái thân.ộ ảF Đánh giá Rút kinh nghi m:ệDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.