Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Văn nghị luận xã hội: Giáo án bài Viết bài làm văn số 1 Ngữ văn 11

Gửi bởi: loigiaihay vào ngày 2017-01-12 16:49:06
Nội dung
BÀI VI 1Ế Ngh lu xã )ị ộA.M tiêu bài c.ụ ọGiúp sinh:ọ­ ng ki th văn ngh lu đã THCS và kì II 10.ủ ớ­ ng đc ki th và kĩ năng đã văn ngh lu xã vi tậ ượ ếđc bài văn ngh lu xã có dung sát th cu ng và pượ ậc sinh ph hông.ủ ổB. Ph ng ti cươ .­ SGK, SGV 11­ Giáo án­ bài.ềC. Cách th ti hành.ứ ế­ sinh làm bài 45 phút.ọ ớ­ GV đc và chép lên ng.ọ ả­ Yêu các em nghiêm túc th hi qui ti c. ọD.Ti trình gi c.ế ọ1. đnh ch c.Ổ ứ2. Ki tra bài cũ: Không.ể3. Bài i. ớDoc24.vnHo đng GV và HSạ Yêu đt.ầ ạGV đc và chép lên ng.ọ ảĐ bàiề Bày ki mình vỏ ềv mà tác gi Thân Nhânấ ảtrung đã nêu trong Bài kí danhềsĩ khoa Nhâm Tu t, niên hi Điấ ạB th ba 1442:ả ứ" Hi tài là nguyên khí qu cề ốgia, nguyên khí th nh thì th cị ướm nh, lên cao, nguyên khí suyạ ồthì th u, xu ngế ướ ốth p".ấ I. Yêu kĩ năng.ầ ề1. Đc kĩ bài xác đnh dung yêuọ ộc u.ầ2. dàn đi ng.ậ ươ3. Bi ng ki th đã và kế ỹnăng vi văn ngh lu làm bài cho t.ế ố4. Văn rõ ràng, ng n, trong sáng. Di nắ ễđt loát, các lôgíc.ạ ưII. Yêu ki th c.ầ ứ­ Hi và gi thích đc nghĩa câu nói.ể ượ­ Xác đnh đc ngh lu n:ị ượ ậNg tài đc có vai trò vô cùng quan tr ngườ ọtrong nghi xây ng và đtự ấn c.ướ­ sinh ph ph đu tr thànhọ ởng tài đc góp ph xây ng đtườ ấn c.ướ­ ra ng ph đu thân.ề ướ ảDoc24.vnIII. Thang đi m.ể­ Đi 9­10: Đáp ng các yêu uể ầtrên. Bài vi còn nh vế ềdi đt.ễ ạ­ Đi 7­8: Đáp ng đc 2/3 các yêu uể ượ ầtrên. Bài vi còn chính ,ế ảdi đt.ễ ạ­ Đi 5­6: Đáp ng 1/2 yêu trên, bàiể ầvi còn nhi di đt, chính .ế ả­ Đi 3­4: Đáp ng đc 1­2 dung yêuể ượ ộc trên. Bài quá nhi chính ,ầ ảdi đt.ễ ạ­ Đi 1­2: Trình bày thi ho còn sể ơsài ý, quá nhi di đt, ng pháp,ắ ữchính .ả­ Đi 0: Hoàn toàn đ.ể ề4. dò.ặ­ Làm bài nghiêm túc. Đc kĩ bài vi tr khi p.ọ ướ ộ­ So bài theo phân ph ch ng trìnhạ ươDoc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.