Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Văn mẫu lớp 7: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-07 07:42:48
Nội dung
Phát bi nghĩ em bài th Ti ng gàể ếtr Xuân Qu như bài: Anh ch hãy vi bài văn phát bi nghĩ em bài th Ti ng gà tr aề ưc Xuân Qu nh. Bài làm Tr Tu Vi 7c2 tr ng THCS Nam n.ủ ườ Xuân Qu nh (1942 1988) là nhà th nhi ng yêu thích. Th ch trỳ ượ ườ ẻtrung, sôi i, giàu ch tr tình, xu thân nông thôn nên Xuân Qu nh hay vi tổ ếv nh ng tài bình gũi cu ng đi th ng nh tình con, bà cháu,ề ườ ẹtình yêu, tình quê ng, đt c. Ngay th đu tay Ch bi (inươ ướ ếchung 1963), Xuân Qu nh gây đc chú phong cách th haiỳ ượ ơm năm bút, ch đã sáng tác nhi th có giá tr ng khó quênươ ượtrong lòng ng đc.ườ Bài th Ti ng gà tr đc vi trong nh ng năm đu cu kháng chi ch ng đơ ượ ếqu Mĩ trên ph vi c. thua đau chi tr ng mi Nam, gi Mĩ điênố ướ ườ ặcu ng ng chi tranh phá ho ng máy bay, bom đn… ra mi c, hòng tànồ ắphá ph ng ti tuy n. Trong hoàn nh sôi ng y, hàngậ ươ ướ ấtri thanh niên đã lên đng khí th Tr ng đi đánh Mĩ, Mà lòng ph iệ ườ ườ ơph ng lai. Nhân t. tr tình trong bài th là ng chi sĩ tr đang cùngớ ươ ườ ẻđng đi trên đng hành quân vào Nam chi đâu.ổ ườ Ti ng gà tr đã nh nh ng ni đp tu th và tình bà cháu. Tìnhế ơc gia đình, quê ng đã làm sâu thêm tính yêu đt c.ả ươ ướBao trùm bài th là nh cào, da di t. Nh nhà, đó là tâm tr ng aơ ủnh ng ng lính tr qua ho ch qua tu trò đã ph iữ ườ ướ ướ ảbuông cây bút, cây súng ra đi đánh gi c. nh đây th gi vàầ ướ ịc th Ch ti ng gà tr ch nghe th khi ng chân bèn xóm nh là đã iụ ợd tr th ng nh Ti ng gà nh làm xao đng ng tr và cũng làm xaoậ ươ ưxuy ng i. Nghe ti ng gà mà nh nghe th ti ng quê ng an i, vàế ườ ươ ềti thêm nh. Đi nghe đc nh ba n, đu ba câu th liên ti pế ượ ếth hi rung cao trong tâm chi sĩ:ể Trên đng hành quân xa ườD ng chân bèn xóm nh ỏTi ng gà cũ nh ổC c… tác taụ ụNghe xao đng ng tr ưNghe bàn chân ỏNghe tu thọ Doc24.vnQuê nhà hi lên rõ nét trong tâm ng và nh ng ni tu th ng yệ ưở ượ ậqua nh ng hình nh thân th ng. Ti ng gà tr nh nh đn ng nh ngữ ươ ữtr ng ch mái mái vàng xinh n, đ. Ti ng gà tr khi ng iứ ườcháu xa nhà nh đn ng bà kính yêu đi o. Th ng bi là nh đaớ ườ ươ ứcháu tò mò xem gà đ, bà ng: Gà mà mày nhìn, sau này lang t. Ch ngẻ ẳhi th ra sao nh ng cháu tin là th t: Cháu ng soi, Lòng th loể ươ ơl ng. Gi đây, đa cháu đã tr ng thành ao tr th bé ng đc ngheắ ườ ướ ượti ng ng yêu bà, đc th bóng dáng quen thu bà khum tay soi tr ng,ế ượ ứch chiu ng hi ng có đc đàn gà con đông đúc.ắ ượ Su đi lam lũ, lo toan, bà ch ng bao gi nghĩ đn thân mà ch lo cho cháu,ố ỉb đa cháu đi bà là Bà th mong đàn gà thoát kh ch khiở ỗmùa đông i: cu năm bán gà, Cháu đc qu áo i. Ao đa cháu cóớ ượ ướ ứđc cái qu chéo go, Cái áo cánh chúc còn nguyên so và th mượ ơmùi đc nhân lên trong lòng bà yêu cháu. nh phúc gia đình gi nả ượ ảd đm mà đi thiêng liêng cùng bao khát ng tu th ng nh gói cị ườ ảtrong ti ng gà tr a:ế Ti ng gà tr aế ưMang bao nhi nh phúc,ề ạĐêm cháu ơGi ng ng tr ng.ấ Thông qua nh đc kh ti ng gà tr a, nhà th Xuân Qu nh đã miêu tỗ ượ ảtâm trong sáng, nhiên và tình yêu n, kính tr ng bà em bé nôngồ ộthôn. Tình bà cháu th thi đã tr thành ph quan tr ng trong đi ng tinhắ ốDoc24.vnth ng chi sĩ hôm nay đang trên đng hành quân chi đu quêầ ườ ườ ệh ng, đt c:ươ ướ Cháu chi đu hôm nay ấVì lòng yêu qu ốVì xóm làng thân thu ộBà i, cũng vì bà ơVì ti ng gà tác tr ng ng tu thỔ Kh th cu cùng là tâm chân thành đa cháu chi sĩ trên đng ra ti nổ ườ ềtuy ng bà kính yêu ph ng. tình th là tình bà cháu đnế ườ ươ ếtình lao nh lòng yêu qu c, yêu xóm làng thân thu đu đc bi hi nả ượ ệb ng hình th ngh thu gi nh ăn ti ng nói ng ngày; yằ ậmà nó gây xúc đng sâu xa nhà th đã nói giúp chúng ta nh ng đi thiêng liêngạ ềnh tâm n.ấ Đc bài th Ti ng gà tr Xuân Qu nh, chúng ta nh th ng nhàọ ằvăn Nga I­li­a Ê­ren­bua th sáng su khi đúc nên chân lí: Dòng su vào sông,ậ ổsông vào tr ng giang Vôn­ga, con sông Vôn­ga đi ra Lòng yêu nhà, yêuổ ườ ểlàng xóm, yêu mi quê tr nên lòng yêu qu c.ề ốDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.