Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Văn mẫu lớp 4: Tả vẻ đẹp của cây hoa sứ

a9147b2de5c5cffb967f6248bd110b54
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-08-21 16:42:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Văn 4: đp cây hoa sẫ ứĐ bài: Em hãy vi bài văn ng đp cây hoa sề ứBài tham kh 1ảM đn thăm khu bé bé, xinh xinh nhà ông em th yỗ ườ ấth thích thú vì có nhi lo cây; cây đp riêng. Bàn tay ôngậ ẹn chăm sóc th n, ng nhành hoa. Tuy nhiên em thích nh làộ ấng cây hoa đc tr ng trong ch hoa có và vòng ôm aắ ượ ủem.Ông tr ng cây hoa là làm nh, khi cho khu thêm sangộ ườtr ng và mùi th n. Hoa là lo hoa nh, tr ng trang trí,ọ ểvà nó th ng đc tr ng trong ch u, ch không ph tr ng đt.ườ ượ ấCây ch cao mét, nh ng nhánh nh ra i. Thân cây hoaứ ơs to ng tay em, nh ng có 4, nhánh con dài ra thân.ứ ừR hoa bám ch đt, bám vào cái ch hoa mà làm.ễ ướ ựN th ng đt đc p, cây hoa cũng phát tri nhanh vàộ ườ ượ ểt n.ươ ơNh ng chi lá hoa màu xanh th m, có nh ng gân lên dày vàữ ấkhông to m. Đc bi hoa có màu ng ho màu tr ng, nh hoa màuắ ụvàng nhìn đp. Hoa là loài hoa thanh tao, không ch tr ng nhà màấ ởtrong các ngôi chùa cũng đc tr ng nhi hoa Đó còn là loài hoaượ ứmang đn bình yên.ế ựH ng hoa không th ng, nó ch nh và ng ng. cóươ ầgió tho ng qua mùi ng len nh vào cánh mũi th tho mái.ả ươ ảÔng chăm sóc ch hoa th và Em mong sao cây nộ ớth nhanh, không sâu nh đm hoa ng th ng.ậ ươ ừBài tham kh 2ảDoc24.vnNhà bác Dũng nh nhà em, mé hông nhà có ch kho ng đt ng cóạ ộtr ng nhi lo cây nh, nào là hoa ng, hoa lan, hoa hu hoa .ồ ứNh ng em thích nh là cây hoa đc tr ng trong cái ch men màu xanh.ư ượ ậCây hoa cao kho ng mét. Thân to ng tay em có màu xám c.ứ ốT thân ra năm nhánh cân đi. nhánh có nhi nhánh nh Lá hìnhừ ứb màu xanh th và dày, lá thì nh n. Bông có hai màu ng ởngoài cánh và sâu phía trong là màu vàng nh t. Đng nh ch mùiạ ộh ng nh tho ng đa trong gió th ch u.ươ ịNgày nào bác Dũng cũng chăm chút cây. Chú và ng nh ng láướ ướ ữúa. Bao gi sang nhà chú em cũng thích ng bên ch ng m.ờ ắBài tham kh 3ảKhông gi ng nh loài cây khác, đn mùa thay áo, cây hoa ch cònố ỉnh ng cành tr tr i, nh nh ng cánh tay tr ng nghìn tayữ ượnghìn t. Tho nhìn ng nh cây đã khô héo.ắ ưở ưNh ng kì th đó là th kì xác chu cho mùa đâm ch i, .ư ụS có ng kì có kh năng ch ng ch th ti kh cứ ắnghi mà loài cây khác không có đc. Ch th gian ng aệ ượ ữthôi, trên nh ng cánh tay tr tr ng nh khô héo vô vàn nh ng ch iữ ườ ồnhũ ra, n, thành nh ng lá tròn xoe đu đn. Ng taớ ườt ng nh có bàn tay nào đó dính các cu ng lá quanh tr c.ưở ụNh ng ch non cao nó bung ra vô vàn cánh hoa màuữ ươ ứtím ng. Nh ng bông hoa năm cánh nh hình cái ph tắ ừt xòe ra khoe c, đp ch ng kém gì bông hu bông cúc. Ng bông sừ ứph ng chùm bông th ng th đp nó. Em yêu bông sả ưở ứkhông ch ng dai kì di cùa loài cây mà còn đp thànhỉ ởchùm nh ng hoa thiên nhiên ban phát cho con ng y.ư ườ ậDoc24.vn
2020-09-26 16:12:46