Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Văn mẫu lớp 3: Tả cô giáo mà em yêu quý nhất

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 10:27:30
Nội dung
bài: cô giáo mà em yêu quý nh tề ấBài văn 1ẫĐã ba năm em ng mái tr ng ti này, đc tọ ướ ườ ượ ấnhi th cô giáo nhi tình và chu đáo. Song em nh nh là cô giáoề ấch nhi em. Cô giáo tên Lan.ủ ủCô Lan năm nay đã sang tu 35, còn tr so tu cô.ướ ủCô Lan là cô giáo đu tiên ch nhi em nh ng năm ti c. Em nầ ẫcòn nh nh in hình nh cô đàu tiên trong bu khai gi ng 1.ớ ớCô Lan có dáng nh mai, cao cao và y. Cô hay áo dài điẻ ặd y, và áo dài nào cô nhìn đp. Mái tóc cô dài ng,ạ ưmàu đen và óng t, buông th xu ng sau ng.ượ ưM hô thon thon, da tr ng màng. Đôi côặ ướ ủkhông to tròn nh ng nhìn hi và áp. Em ng nh làư ượ ấgi ng nói tr m, nh đi li th i, có th xoa điọ ườ ươ ịbao nhiêu trong lòng.ệ ởĐôi bàn tay cô thon và dài, cô ph vi lên gi ng thìỗ ảcô đa nhanh thoăn tho nh ng nét ch thanh đm đm và đu. Côư ền nót ng ch có th mang đn con ch đp nh cho sinh.ắ ọCô ân và chu đáo đi sinh, không phân bi nào iấ ớb nào. Ai cũng đc cô đi nhau. Đi nh ng ngh chạ ượ ịng thì cô ân ch nh nhàng và mang đn giác tho mái. Cònợ ảđi nh ng chăm ch thì cô yêu quý và đng viên các em cố ọt th t.ậ ốH ng ngày cô đi trên chi xe máy màu đen, cô đi cũng ch mằ ậvì tính cô th n. cô gi ng nói gi ng bài, đu im phăngẩ ềph nghe cô gi ng.ắ ảDoc24.vnCô đc nhi ng yêu quý vì hòa đng, thân thi cũng nhượ ườ ưnhi tình sinh. Gi đây em không còn đc cô nh ng emệ ượ ưv luôn nh nh ng cô y.ẫ ạEm hi ng đc cô vào ngày nào đó nh t. em cóọ ượ ểth cô ng “Cô còn nh cô trò này không cô”.ể ọBài văn 2ẫ ốEm yêu quý cô giáo ng, ng đã em năm nh trong cácồ ườ ấth cô giáo đã ng em.ầ ỗNăm nay cô ng đã 40 tu nh ng trông cô còn tr Dáng cô thon th ,ồ ảb đi nh nhàng i. Mái tóc cô đen nháy th ng xõa ngang vai nhìnướ ẳcô xinh đp, tr trung. Cô có khuôn trái xoan tr ng ng, đôi to,ấ ắđen láy nh luôn chúng em. ườ ớÁnh cô luôn tràn đy áp yêu th ng và tin dànhắ ươ ậcho chúng em. Nh ng lúc cô ra hàm răng tr ng bóng, đu đnữ ườ ặcùng hi u, bao dung.ụ ườ ậTính tình cô lúc nào cũng vui khi trò chuy chúng em, khi emẻ ớm cô nghiêm kh ch em sai.ắ ửV em cô ng nh ng ng cha luôn theo sát em rèn luy nớ ườ ườ ệem tr thành sinh chăm ngoan, gi i.ở ỏGi ng nói cô nh nhàng, truy m, ch đng lôi cu nọ ốchúng em vào nh ng bài gi ng. Cô đa chúng em bi đi đn ki th cữ ứxung quanh đn nh ng ki th xã i. ộT đó, cô gi ng nh gió đa chúng em đi đn khám phá nh ng ki nừ ếth đy bí chúng em cùng suy ng m, cô trò cùng tìm gi iứ ảcho nh ng bí đó.ữ ấCô ng ng gi cô luôn quan tâm đn ng sinh trong p.ồ ớS quan tâm cô đã dìu chúng em trong qua nh ng khóự ượ ữDoc24.vnkhăn trong p. Em luôn nh đn cô ng tình yêu quý, kính ph c.ọ ụEm thân lúc nào cũng ng ngoan ngoãn, gi đự ểx ng đáng là sinh cô.ứ ủBài văn 3: ốTrong năm năm mái tr ng ti thân th ng, tôi đã có bi tọ ướ ườ ươ ếbao ni tu th không th quên, có nh ng ng thân thi cùngỷ ườ ếnhau chia tình bu vui, nh ng hình nh in đm nh trong tâm trí tôiẻ ấv là cô giáo Thu ng tôi năm cu ti c.ẫ ườ ọCô Thu kém tu tôi, trông cô tr Dáng ng cô th pậ ườ ấnh ng khuôn cô xinh. Cô có làn da rám ng, mái tóc đen nhánh luônư ắđc sau gáy ng chi tóc nh Cô có đôi o,ượ ảto và sáng, pha nh ng ánh áp hi n. Mũi cô cao, thanh tú. Côẫ ềluôn thân thi ng i. khi cô hàmở ườ ườ ườ ộrăng tr ng mu t. ốCô coi chúng tôi nh chính nh ng đa con ng mình. Cô tìnhư ậchăm sóc chúng tôi ng li ng tí. Cô ng rèn luy cho nh ng cừ ọkém, đng viên, giúp các lên trong p. Đi chúng tôiộ ươ ớh đi tuy n, cô luôn dành quan tâm đc bi t. Nhi bài toán khó cô luônọ ềtìm ra ph ng pháp gi ng ng hi nh chúng tôi ti thu tươ ốvà nh lâu.ớCô đã làm cho chúng tôi say mê toán, làm văn. Nh y, trong thiọ ỳh sinh gi thành ph năm y, sáu đa chúng tôi đi thì thì sáu đuọ ềđt gi cao: ba gi nh t, ba gi nhì.ạ ảChúng tôi vui và tôi bi cô đã th lòng đám trò chúng tôi.ắ ọC ai cũng kính tr ng cô. Nh cô mà chúng tôi có đc nh ngàyả ượ ưhôm nay. Tôi th lên hai cô vui lòng. Và máiầ ểtr ng Tr Qu To thân yêu và th cô yêu luôn trong tim tôi.ườ ởDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.