Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ỨNG XỬ KHI CON BỊ ĐIỂM KÉM

d9602855fb9ed9de4a476d76f42b3c43
Gửi bởi: Khánh linh Lê vào ngày 2017-10-12 20:50:49 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương V
QUAN HỆ QUỐC TẾ(1945-2000)
Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai,Mĩ tự cho mình quyền lãnh đạo thế
giới vì?
A.
B.
C.
D.

Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
Mĩ là Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Mĩ là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Mĩ vươn lên thành một nước tư bản giàu mạnh nhất,vượt xa các
nước tư bản khác và nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.

Câu 2: Từng là đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai,tại sao sau chiến
tranh Mĩ và Liên Xô lại chuyển sang đối đầu?
A. Trong chiến tranh thế giới thứ hai,Mĩ và Liên Xô đều có kẻ thù chung
là chủ nghĩa phát xít nên cần phải liên minh với nhau chống chủ nghĩa
phát xít.
B. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,Mĩ và Liên Xô có sự đối đầu về
hệ tư tưởng,chế độ,xã hội,chính sách đối ngoại,Liên Xô chủ
trương duy trì hoà bình,an ninh thế giới,bảo vệ thành quả của chủ
nghĩa xã hội,còn Mĩ thì ngược lại.
C. Mĩ và Liên Xô đều muốn khẳng định ưu thế của mình trên nhiều lĩnh
vực và vươn lên làm bá chủ thế giới.
D. Mĩ và Liên Xô mâu thuẫn về lợi ích ở nhiều khu vực trên thế giới.
Câu 3: Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô và
gây nên cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ?
A.
B.
C.
D.

Mĩ thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO)
Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947)
Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan viện trợ cho các nước Tây Âu.
Mĩ thực hiện viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ
Kì,biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô.

Câu 4: Ý nào không thể hiện đúng bản chất của Chiến tranh lạnh?
A. Là cuộc chiến tranh không tiếng súng.
B. Là cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe-phe tư bản chủ nghĩa do Mĩ
đứng đầu và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột.
C. Là cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mĩ và Liên Xô trên các lĩnh vực chính
trị,quân sự,kinh tế.
D. Xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên Xô.

Câu 5: Nguyên nhân quan trọng đầu tiên dẫn đến sự phân chia đối lập về
kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông
Âu xã hội chủ nghĩa là :
A.
B.
C.
D.

Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan giúp các nước Tây Âu
Mĩ thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.
Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

Câu 6: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập nhằm
mục tiêu gì?
A.
B.
C.
D.

Đàn áp phong trào cách mạng thế giới
Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Duy trì hoà bình và an ninh ở châu Âu.
Thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Câu 7: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết những vấn
đề gì trên thế giới?
A.
B.
C.
D.

Tình trạng đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ.
Duy trì hoà bình và an ninh ở châu Âu.
Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu.
Giải quyết hoà bình các vụ tranh chấp,xung đột đang diễn ra ở
nhiều khi vực trên thế giới.

Câu 8: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt,các quốc gia điều chỉnh chiến lược
phát triển như thế nào?
A. Tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự
của mỗi quốc gia.
B. Hình thành các liên minh khu vực để bảo vệ chủ quyền quốc gia và
phát triển kinh tế.
C. Các quốc gia tiến hành nhất thể hoá các tổ chức khu vực để hình thành
các liên minh chính trị,quân sự.
D. Tăng cường quan hệ hợp tác với Mĩ.
Câu 9: Nguyên nhân nào dẫn đến sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?
A.
B.
C.
D.

Mĩ muốn làm bá chủ thế giới.
Mĩ nắm độc quyền bom nguyên tử.
Cả hai nước đều muốn làm bá chủ thế giới.
Liên Xô và Mĩ đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược.

Câu 10: Mục tiêu chiến lược của Mĩ nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới
là gì?
A.
B.
C.
D.

Mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.
Bắt tay,hợp tác với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
Can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nhiều nước trên thế giới.
Chống lại Liên Xô,chống chủ nghĩa xã hội và phong trào giải
phóng dân tộc trên thế giới.
2020-09-27 23:44:29