Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ứng dụng tích phân

e8ea56527de9728bb2217f3844f30b9e
Gửi bởi: Pham Tho Hoan vào ngày 2016-04-23 16:38:03 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 302 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1. Tính diện tích hình phẳng.

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị , trục Ox và hai đường thẳng  là

 

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  và hai đường thẳng  là 

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị x = f(y), x = g(y) và hai đường thẳng   là 

2. Tính thể tích khối tròn xoay.

• Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  quanh trục Ox là 

• Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  (trong đó  và  cùng dấu) và hai đường thẳng  quanh trục Ox là 

 • Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ), trục hoành và hai đường thẳng  quanh trục Oy là