Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC HÖLDER và MINKOWSKI

30356261383431336364323530313638653965383337323135663633323531313739613533616534626431336365353437383130373933306233313531363837
Gửi bởi: nguyenngoc98tt1 vào 09:20 PM ngày 11-05-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 345 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC HÖLDER và MINKOWSKI