Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn các tỉnh năm học 2014 - 2015

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 09:08:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GIÁO TUYỂN SINH THPT 2014 2015 Môn: Thời gian phút PHẦN THUYẾT: (2,0 điểm) (1,5 điểm) những nghệ thuật được dụng trong đoạn dụng chúng: chim cành nhập trầm xuyến xuân Lặng dâng tuổi mươi bạc.” (Mùa xuân Thanh Hải, hai, Giáo 2011, trang (0,5 điểm) những phương trong phần trích chuyển những phương sang toàn tương ứng: “Nghe lại: giận đánh, phải nhưng trống: cơm! ngồi không nghe, cơm”. đứng trong vọng chín rồi! CHÍNH THỨCDoc24.vn cũng không quay lại. quá, quay bảo: người không nghe.” (Chiếc lược Nguyễn Quang Sáng, một, Giáo 2011, trang 196) II.PHẦN LUẬN: (8,0 điểm) (3,0 điểm) tính khiêm nhân thanh niên trong truyện ngắn Lặng Nguyễn Thành Long, nghĩ tính khiêm người trong cuộc sống? (5,0 điểm) Phân tích đoạn sau: “Lận biết nắng chục thói quen Nhóm nồng đượm Nhóm niềm thuoeng, khoai ngọt bùi. Nhóm chung Nhóm những hình tuổi thiêng liêng lửa!” (Bếp Bằng Việt, một, Giáo 2011, trang 144).Doc24.vn GIÁO ĐỒNG THÁP TUYỂN SINH THPT 2014 2015 Môn: Thời gian phút (2,0 điểm) phần trích hỏi: “Cháu nhiệm gió, mưa, nắng, tính mây, chấn động việc trước thời tiết hằng ngày, phục xuất, phục chiến đấu.” -Phần trích trên công việc Trong nào? -Nhân “cháu” đang chuyện phương châm thoại trong phương châm thoại học. Những thành ngữ, liên quan phương châm thoại nào? -Nói sách, mách chứng. chào (3,0 điểm) Viết đoạn trình nghĩ truyền thống trồng cây” (5,0 điểm) nhận trăng Nguyễn TRĂNG sống đồng sông chiến tranh rừng Vầng trăng thành Trần trụi thiên nhiên nhiên không quên vầng trăng tình nghĩa. CHÍNH THỨCDoc24.vn thành Quen điện gương Vầng trăng người dưng đường. Thình lình điện Phòng buyn-đinh tung ngột vầng trăng tròn. Ngửa nhìn rưng rưng đồng sông rừng Trăng tròn vành vạnh người tình trăng phăng phắc giật mình.Doc24.vn GIÁO QUẢNG NINH TUYỂN SINH THPT 2014 2015 Môn: Thời gian phút (2,0 điểm) đoạn trích hỏi: Chúng người. gái. Chúng trong hang dưới chân điểm. đường trước hang, đồi, Ðường đánh loét, trắng lộn. đường không xanh. những thân tước cháy. Những nhiều lóc. Những tảng thùng xăng hoặc thành ô-tô trong đất. (Ngữ hai, Giáo 2014, trang 114) Đoạn trích trên trong phẩm nào? được nhắc trong đầu. Khái quát dung đoạn trích trên bằng văn. những phương thức biểu trong đoạn trích. (3,0 điểm) Viết đoạn nghị luận trình nghĩ công sắt, ngày kim, trong dụng thành phần tình thái (gạch chân thành phần tình thái). (5,0 điểm) nhận đoạn trong Đồng Chính Hữu: Ruộng nương thân Ruộng nương thân không lung Giếng nước người lính biết từng lạnh người vừng trán rách CHÍNH THỨCDoc24.vn Quần nhiều mảnh Miệng cười buốt Chân không giày Thương nhau (Ngữ một, Giáo 2014, trang 129)Doc24.vn GIÁO LONG TUYỂN SINH THPT 2014 2015 Môn: Thời gian phút Phần Tiếng Việt điểm) điểm) dòng viết tiếp dòng được chính trong tiểu không kính” Phạm Tiến Duật. những nghệ thuật thơ. Không kính không Đoạn trích được trích phẩm nào? biết dung chính đoạn trích. “…Có không: khói, không bàng hoàng, đang dần. Thần kinh căng chão, chấp nhịp điệu, chân chạy biết rằng khắp xung quanh nhiều chưa giờ, chốc nữa. Nhưng nhất định nổ…” điểm) không tuân phương châm thoại nào? dung phương châm thoại “Tôi đồng những nhận định truyện ngắn ấy.” định phép liên liên được dụng trong đoạn trích sau: “Tác phẩm tinh người sáng tác, truyền người sống nghệ mang trong lòng. Nghệ giới thiệu chúng giác tình tưởng bằng cách sống hiển hiện ngay trong chúng giác, tình tưởng Nghệ thuật không đứng ngoài đường nghệ thuật trong lòng khiến chúng phải bước trên đường Nguyễn Đình Thi, Tiếng nghệ Phần điểm) Tuổi đường phần giảm thiểu giao thông. CHÍNH THỨCDoc24.vn GIÁO BÌNH ĐỊNH TUYỂN SINH THPT 2014 2015 Môn: Thời gian phút (4,0 điểm) đoạn thực hiện dưới: “Không kính, không đèn, Không thùng xước, chạy miền phía trước: trong trái tim.” (Phạm Tiến Duật, tiểu không kính) Đoạn trên trong thơ. Đoạn thuộc phong cách ngôn nào? Những biện pháp nghệ thuật được dụng trong đoạn thơ? dụng biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ. trên, viết đoạn ngắn (khoảng trình nghĩ tinh thần vượt hiện nay. (6,0 điểm) nhận nhân thanh niên trong Lặng Nguyễn Thành Long. (4,0 điểm) Đoạn trên cuối cùng thơ, phong cách ngôn chương. Những biện pháp nghệ thuật được dụng trong đoạn thơ: Phép điệp ngữ: không Hoán trái tim” dụng biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ: Phép điệp phần tính chất những chiếc liệt chiến tranh cũng hiện thực cuộc sống người lính… CHÍNH THỨCDoc24.vn Phép hoán phần nhấn mạnh, mạnh chiến đấu, kiên cường người lính (6,0 điểm) sinh trình nhận mình nhân thanh niên trong đoạn trích Lặng Nguyễn Thành Long theo nhiều cách trình bày. nhiên, viết nên: hiện đúng nghị luận học. hiện chính nhân thanh niên trong truyện ngắn. cách hành trong sáng, sinh động. nhân thanh niên: thanh niên giàu nghị vượt hoàn cảnh bằng những nghĩ đẹp, giản sắc. Hoàn cảnh sống việc: mình trên đỉnh 2600 quanh “chỉ lạnh lẽo”; công việc đặn, gian khổ: rét, tuyết, đêm…; đơn, vắng Quan niệm sống cống hiến. thức công việc, nghề thấy được nghĩa trong công việc: nghề biết được mình phần phát hiện thời “không quân được nhiêu phản trên Rồng”; nghĩ: công việc đôi, mình được. người thanh niên những tính cách phẩm chất đáng mến: hiếu khách, chân tình. khách: tình thân thiết: chuyến chạy lên, trạm tượng người thanh niên chuyện; tặng thất đang đầu: hiếu khách, mừng, người nhà; tặng gái, khách thăm vườn tượng, giới thiệu loại móc, công việc hằng ngày mình, ngon khách, giải nhiên, chân thành: chân thành niềm vui, những điều đáng người nghĩ trong đầu; thêm cành nữa. muốn nhiêu vào. hết, thích; từng phút mươi phút cùng giá. chia tay, động phải quay không tiễn khách chưa “ốp”, xuyến, bâng khuâng người trai, nhau ngột, nhau chia nhau ngay, biết không nhau nữa. chốc phần sáng diện chuyện thổi chuyện tưởng chừng khan.Doc24.vn Khiêm tốn, thành thật: thấy đóng mình nhiệt thành giới thiệu những người khác thật khâm phục: vườn rauSaPa, người nghiên khoa sét. người thanh niên sống trung, phong lành mạnh: thích giao lưu, thèm người; niềm trong sáng, lành mạnh: trồng hoa, sách, chăn nuôi; sống ngăn nắp, lành mạnh, gàng gian sạch chiếc giường con, chiếc học, sách mình. Những trên nhân thanh niên được hiện bằng nghệ thuật dựng nhân những sắc: cuộc biệt nói, thái hành động; nhân không riêng, không ngoại hình theo kiểu chung, phiếm chỉ. Những nhân thanh niên hiện người thanh niên Việt trong giai đoạn chống giản chân thành, giàu tưởng; phần hiện tưởng phẩm, hiện nghĩa hùng cách mạng Việt trong chiến đấu; hiện hứng Nguyễn Thành Long sáng tác: không tĩnh. dưới tĩnh người việc”, sinh, thương ước.