Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Tuyển tập các bài văn nghị luận xã hội lớp 12 (Phần 1)

Gửi bởi: nhhwebsite@gmail.com vào ngày 2016-03-07 16:03:37
Nội dung

Doc24.vn TUYỂN NGHỊ LUẬN (PHẦN 1)Doc24.vn Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng ngọn đường. Không tưởng không phương hướng kiên định, không phương hướng không cuộc sống". (chị) nghĩ tưởng trong cuộc sống người. Trong cuộc sống, người sinh hành trình tưởng. khắc khoải tưởng sinh được khoẻ mạnh, khôn ngoan ngoãn, giỏi giang, thành người thành đạt. lớn, thức sống những tưởng riêng mình. thành sinh xuất sắc, danh nhân cuộc sống riêng cùng đình hạnh phúc. Cuộc sống được nuôi dưỡng bằng những tưởng. cách khác: tưởng ngọn đường. Không tưởng không phương hướng kiên định, không phương hướng không cuộc sống". (Lép Tôn-xtôi) chúng tình chạm "lí tưởng" thấy vời, không thực chút nào. nghĩ rằng tưởng tưởng cách mạng Mác-Ăngghen, tưởng Lênin. Nhưng chúng không biết rằng tưởng thực tại, thường cuốc sống chúng Hoàn toàn hiểu\" tưởng ngọn đèn", hiểu tưởng niềm tin, lòng mong người trong cuộc sống. tưởng chính tiêu phấn đấu. tưởng thành phần cuộc sống, cuộc sông biết thiếu "lí tưởng". Theo cách Tôn-xtôi tưởng ngọn đường ngọn đường thiếu vắng người lạc, chậm trên trình cuộc sống: "Lí tường ngọn đường. Không tưởng không phương hướng kiên định, không phương hướng không cuộc sống". Hành trình tưởng, phấn theo tưởng, cũng động viên điền kinh đang chinh phục chặng đường mình. chàng động viên biết rằng phía trước, những bước cuối cùng chặng đường băng đích. trước tinh thần mạnh thiêng liêng, chúng hướng tưởng mình. Cuộc sống cũng chặng chặng không đích đến, không hướng chúng đâu. Nhưng Tôn-xtôi rằng: "lí tưởng phương hướng kiên định", không nghĩa rằng tưởng khối khổng nặng chịch không chuyển dịch. hiểu ngược kiểu tưởng cuộc sống hiện phong kiến hữu, cùng những luật khắc xưa. hoàn toàn không phải tưởng. tưởng thiêng liêng cuộc sống tươi chất đẹp. Trong cuộc sống tưởng nhưng tưởng chính đáng. tưởng người kinh doanh giàu, nhưng không phải được giàu cách. phải tuân theo khuôn pháp luật trách nhiệm lương tâm. tưởng sinh trong học. ngày phòng thực hiện tưởng mình lương tâm, không phép quyền thấy người chết đuối. hành động trái pháp luật, trái không tưởng. bước chúng bước theo những thang tưởng, luôn luôn tưởng sáng đường. chung những được người nâng từng bước không không tưởng bơDoc24.vn loài, đâu. muốn chinh phục giới, muốn đứng trên đỉnh Everest giây, phải trải ngàn hùng, tưởng rằng sinh tính mạng, nhưng mình thực hiện tưởng thân. người năng, hoạt động máy, khởi động chạy, nhiên liệu tắt. phải cuốc sống? chứng minh rằng đang sống, đang trước tiên phải tưởng, tưởng dũng những quyết. Ngày 1911, chàng thanh niên mang Nguyễn Thành cùng trắng xuống buôn nước ngoài mang trên mình hành trang nhất tưởng đường nước. không mạnh tưởng không Chính sống, thực sông tưởng riêng thân. Xuân Diệu tưởng: "Thà phút hoàng chợt ngồi buồn suốt trăm năm. " quan niệm tưởng cuộc sống. Chắc hẳn, chúng cũng biết Xuân Diệu khát khao giao đời, cách thiết nhất. Chính trái mình cống hiến cuộc sống này, tưởng sống tràn thương. Xuân Diệu mong muốn được sống chân thành tưởng riêng ông, được hiến dâng cuộc "1 phút hoàng", giây phút cháy bổng sống trong tưởng. Đồng thời cũng muốn tưởng sống người trong cuốc đời. Sống phải sống đáng sống, phải dũng sống tưởng mình, phương hướng theo tiếng "lí tưởng" Tôn-xtôi khẳng định "không tưởng không phương hướng, không phương hướng không cuộc sống" Nhưng dũng sống mình, sống cách trọn tưởng. Chắc hẳn, chúng những người Việt không quên cũng không được quên người thiếu chết "mùa lê-ki-ma vùng Đỏ", chết sau. hùng dâng cuộc mình tộc, quốc thương cũng riêng tưởng sống chị, trọn tuổi không sánh bạn, cũng không sánh mình tưởng cháy bỗng thương Xuân Diệu, tưởng cách mạng hùng, liệt Sáu. khẳng định rằng chúng gắng tưởng sống thân mình thật phương hướng sống, phương hướng tại. Cũng nói, tưởng không vời, tưởng đoạn đường, chúng trong suốt cuộc đời. chân thành Tôn-xtôi chúng nhìn tổng quát tưởng:"Lí tưởng ngọn đường. Không tưởng không phương hướng kiên định, không phương hướng kiên định không cuộc sống". đường qua, tôi, bạn, chúng cách nhạt tiếp nhạt nhoà. Nhưng đường ngày tôi, bạn, chúng nào, chọn "ngọn tưởng " nào, theo phương hướng nào, tiếp phát triển cùng thăng "ánh sáng tưởng".Doc24.vn (chị) Hữu: "Ôi! Sống nào, bạn?" người sinh lên, không thật bình thường, thật giản cũng những khát vọng, niềm tưởng sống nhất tuổi chúng tuổi người nhất tưởng nét, nhau, cuộc tranh vặt. cũng biết, tuổi cũng vươn nhất, nhất. Đứng trước ngưỡng cuộc biết điều phải nhận thức sống đẹp, sống ích? Tiền tươi sáng? hạnh phúc, đẹp? "Sống đẹp" không phải lắm, chúng không phải những những suông, nhưng phương châm trên giấy, sách vở... những việc làm, những hành động diễn hàng ngày trong sống chúng Ðịnh nghĩa "Sống đẹp" nhiều cách khác nhau; sống trong sáng lĩnh vững vàng, tưởng sống mình tưởng, định được điều sống việc thật thân, đình hội. hiểu "Sống đẹp" sống ích, sống tưởng, lĩnh vững vàng, tiêu phấn ràng, trong sáng. định được điều sống việc thật thân, đình hội. thân nghĩ rằng thân người gắng hoàn thành công việc mình đang cũng sống đẹp. Trong thực nghĩ "Sống đẹp" khái niệm vời, thực hiện; nhiên, nhìn thẳng trong thời nước tiến công nghiệp hiện thấy điều thật không thực hiện; trái ngay trong cách nghĩ, cách trong cách nói, trong động, công tác, sống thường nhật người. trong chiến tranh, sống cống hiến quên mình tộc, tính mạng người cuộc sống hạnh phúc nhân giá, nhưng được tình nguyện lại, tình nguyện sinh, sàng đánh những riêng nhất tộc. "Quyết quốc quyết sinh" tuổi cống hiến xứng đáng nghiệp chung quốc. quốc cần, nguyện chiến sinh dũng. thân, cống hiến hoàn toàn nguyện thân hiểu sống người tưởng Người Cộng sản. niềm tuyệt tưởng nghiệp giải phóng tộc, dâng hiến tuổi cuộc nước. Niềm tưởng được khích mạnh sinh nhân cách lãnh người đứng tịch Minh. Biết nhiêu hùng, liệt nghĩ hành động vậy. Ngày nay, sống giữa trời bình, chiến tranh phần sánh giữa thời chiến tranh thời hiện nhiều khác biệt, nhưng điểm chung thống nhất trong tình chúng chính tưởng cách mạng khát vọng sống, cống hiến hương, nước. nghĩ, người khẳng định mình lớn; nhất tuổi trẻ, trong hoàn cảnh cũng luôn luôn khát khao được thực hiện những khát vọng thân. những khát vọng, niềm tưởng được quan tâm, chăm sóc, giáo khơi biến thành mạnh phát triển nước những thơm giữaDoc24.vn cuộc khẳng định tham Đoàn 1961 "Thanh niên người tiếp cách mạng thanh niên già, đồng thời người trách thanh niên tương lai\". "Sống đẹp" chúng phải biết dung mặt: trường sống việc, quan hội, đình... hành động giúp người tật, người khăn hoạn nạn; phong trào đồng thiên tai; phong trào nghĩa rộng khắp; những tình thương sáng nghèo... những việc cách sống trọng nhân nghĩa. Chúng thật động nhiều những hình thanh niên tình nguyện đang động quên mình trên miền nước. những thanh niên tưởng đẹp, trái nồng nhiệt, xung kích những công việc quốc nhân đến. nhìn thấy trong chuyện tình nguyện, ngọn truyền thống nước nồng lòng nhân thanh niên Riêng "tình nguyện" những tính quên mình nước, phong cách \"mình người", không "mọi người mình\". "Sống đẹp" phải chăng cũng giống tưởng cũng nhau. sống đẹp, không thôi sinh người thích hưởng thụ, ngã. sống tưởng người quan, chao không muốn, nghĩ chẳng khác sống ích, tưởng thật qúi, mình hướng tới, đích phải thực hiện được, phải trải những khăn gian khổ. những lúc, chính "Sống đẹp" mình đang kiên hướng mình mạnh vượt khăn. "Sống đẹp" cũng tưởng thời, tưởng càng càng mạnh càng nhân bội. Thời kháng chiến gian liệt, sống chết trong gang tưởng giải phóng nước đánh đuổi luôn động thúc người chiến cách mạng vượt chiến thắng. Trong bình dựng nước, không phải không thù, không những luôn rình người hoá, biến chất. Chính tưởng sống nhân mong muốn giàu nước mạnh, công bằng minh niềm mạnh những người khẳng định trưởng thành. Chúng nhiều những tiêu biểu sống sống ích. trong chiến tranh, trên, sống cống hiến quên mình tộc; tính mạng người cuộc sống hạnh phúc nhân được tình nguyện lại, tình nguyện sinh, sàng đánh những riêng nhất tộc. "Quyết quốc quyết sinh" tuổi cống hiến xứng đáng nghiệp chung quốc. quốc cần, nguyện chiến sinh dũng. thân, cống hiến hoàn toàn nguyện thân hiểu sống người tưởng Người Cộng sản. Biết nhiêu hùng, liệt nghĩ hành động như, ngày nay, sống giữa trời bình, chiến tranh sánh giữa thời chiến tranh thời hiện phần nhiều khác biệt, nhưng điểm chung thống nhất trong tình chúng chính tưởng sống, khát vọng sống cống hiến quốc. nghĩ, người khẳng định mình lớn; nhất tuổi trẻ, chúng luôn luôn khát khao được thực hiện những khát vọng thân. Thực trong cuộc sống nhiều những gương chúng nghĩ theo. tôi, gương sinh vượt nghèo giỏi Nguyễn VũDoc24.vn Hoàng Trường THPT Trạch Quảng Bình. khoảng cách nhiên luôn thấy nhiều điều tập. Sinh trong đình nghèo trên mảnh nghèo, đạn, tưởng rằng cũng thách giành Hoàng, nhưng không, Hoàng bệnh hiểm nghèo, thương binh, khoẻ yếu. Trong hoàn cảnh biết vượt phận động sinh tập. Niềm khát khao được ngoại hành động đáng nhớ, hàng ngày mót, bán, thức tiết kiệm tiền Hoàng học: đồng. Điều được Hoàng chính phấn không Không chịu, không hàng phận, không buông xuôi thân mình gắng sinh giỏi trong liền người vinh vòng nguyệt chương trình "Đường đỉnh Olympia" phần thưởng cùng được nước ngoài. Thành tích nghị chiến thắng bệnh người niềm người thương gương người trong đình thế, nâng cánh cống hiến hương, nước thành hiện thực. tin, nghèo trưởng thành bằng nghị lực, tiếp được nhiều thành công, người thanh niên sống luôn gương sáng "Sống đẹp" nhiều người hoàn cảnh sống giống không. Vâng! người chúng cũng riêng mình những đích sống, những tưởng, hoài bão. Nhưng "Sống đẹp" cũng phải nhìn chính mình ngẫm đích sống, những tưởng, những hoài khăn chúng hiểu "Sống sống ích"? Riêng thân tôi: "Sống đẹp" chính mình phải biết sống chung người, phải biết nghĩa nhân, thực dụng. dựng chính mình sống "Sống đẹp" người hội. từng viết: "Sống cho, nhận riêng mình". Sống sống người phẩm chất tốt, biết sinh cống hiến, không điệu, nhân, phải biết mình cộng đồng, thể, biết thương, đoàn giúp nhau khăn hoạn nạn. Sống sông biết sinh, biết những riêng chung chia những thương người khác, biết đóng cống hiến mình ích, tương quốc, tộc. đây, cuốn nhật Đặng Thùy Trâm Nguyễn Thạc, chúng được sống không thời chống nhận bình Vương Nhàn: "Sự người Đặng Thùy Trâm nhân khiến những người lính khác tưởng cũng phải kính trọng. " Trước hiện hình trách bệnh viện chiến trong rừng Phổ, Quảng Ngãi. đêm, những chăm thương binh, ngồi những dòng nhật những khát vọng sống, khát vọng thương, khát vọng người. đồng chiến sinh mong muốn ngày nước tươi đẹp, bình thống nhất miền, những Miền nghĩa được thăm Miền Bắc, người được sống trong hạnh phúc, nghĩ không những thanh niên chúng ngày nay, sinh trong những đình giàu đang những cuộc chơi thác loạn, quay cuồng trong những thuốc hoặc trên đường những hung thần. nghĩ nhữngDoc24.vn thoái biến chất đang sống trong nhung lụa, trong những cấp, thừa những tiện nghi tiền. mánh đoạn tham nhũng tiền nước nhân cung phụng nhí, riêng trong nhiều đình đang sống trong những nát, đói, thiếu nước, thiếu điện... lại, "Sống đẹp" không khái niệm vời, thực hiện; trái ngay trong cách nghĩ, cách trong cách nói, trong động, công tác, sống thường nhật người. thanh niên ngày sống đẹp, sống trước phải sống tưởng, đích ràng, trung thành tiêu chính mình. người tiêu khác nhau, nhưng nhất thiết không phải sống luôn hướng cộng đồng, trong buổi khoăn kiếm viết: buộc lòng người tình trang trải muôn nhau thêm mạnh khối đời. Tình thương hạnh phúc người. tuổi thiếu niên, dường người trong chúng thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc giản những điều mình mong muốn. Bước cuộc sống, thật chân cuộc hành trình khẳng định mình, kiếm cuộc sống nghĩa thân, nhận rằng ''Tình Thương Hạnh Phúc Người''. cũng chính chân vĩnh hằng cuộc sống. ràng, cũng nhận rằng tình thương những tình nồng nhiệt người, những trái đồng cảm. tình đôi, tình đình, tình người chung. những tình bình nhất, nhất quan tâm, chăm nhau trong cuộc sống những tình mang tính giai cấp, cộng đồng. Tình thương lòng thương chân thành trong sáng tình trao nhận lại, không lợi, không toan tính. nói, tình thương tình luôn trong chất người. thương thỏa được niềm hạnh phúc. Hạnh phúc nay, người luôn khao khát thương, luôn kiếm hạnh phúc. Người nhận được hạnh phúc nhưng cách ràng phải điều giản. hạnh phúc trạng thái sung sướng thấy thỏa nguyện. Nhưng không thuần muốn chất thành công, tổng những khái niềm trừu tượng, nhưng cũng thật giản biết bao. lúc, hạnh phúc giản giọt nước nóng tiếng cười nhìn khỏe mạnh. Hạnh phúc giản niềm động nhận được giúp chia chân thành. nhiều người, hạnh phúc điều giản nhất, thức dậy, thấy mình sống trên đời. ''Cảm thức thêm ngày thương '' (Trịnh công Sơn)Doc24.vn Hạnh phúc giản bình thôi. thật liên không tách giữa hạnh phúc tình thương. người sống hạnh phúc không tình thương. Tình thương mang hạnh phúc người nhận giúp thêm nghị vượt thách, khăn; động giúp ngày càng hoàn thiện hơn. Trong \'\'Những người khốn khổ'' Huy-gô), triết tình thương nhân Giăng-Van-Giăng nghĩa lao, thay phận giáo người. Giăng-Van-Giăng thay Huy-gô triết ''Trong điều, thương nhau'' Không người nhận, trao tình thương cũng điều mang hạnh phúc. giúp đường thấy nào? trong bạn, phải đang vui? nghĩa đang hạnh phúc đấy. Trao thương cách nhiên, chúng nhận hạnh phúc xứng đáng. Bởi: được nữa, hạnh phúc được nhân đôi. Thomas Merton từng nhận xét: ''Nếu chúng biết hạnh phúc riêng mình chúng chẳng thấy. Hạnh phúc đích thực biết sống người khác tình không không phải được đáp''. Đúng vậy, được thương hạnh phúc, nhưng thương người khác hạnh phúc hơn. Tình thương mang hạnh phúc người. chính người, biệt chúng phải biết luyện thân, hạnh phúc thân, đình hội. ''Cái giới'' (Đốtx-tôi-ép-xki). Tình thương tiềm mạnh đại, niềm hạnh phúc người. biết trân trọng những đang thương cuộc sống nghĩa hơn. Ngày sống, nhận hạnh phúc cuộc đời. vậy, chúng chia lòng lòng nhiệt tình người khác. ngạn Scotland rằng: ''Hãy sống thật hạnh phúc đang sống sống nhất thôi!'' sao? sao? Liệu chúng biết nhận những điều tương ngày chúng sống, thương, phát hiện những điều tuyệt nhất trong cuộc sống. tình thương nhận cuộc sống cách nhất, tuyệt nhất, tròn nhất, nhé... "Mọi phẩm chất hạnh trong hành động". kiến Xi-xê-rông (nhà triết đại) (chị) những nghĩ việc dưỡng thân. Danh ngôn câu: "Ý nghĩa bông Việc ngọt". Thật đúng vậy, cuộc sống chúng nghĩa thuộc cách hiện người. quan niệm dung tương "Mọi phẩm chất hạnh trong hành động". "đức hạnh" hành động chứa đựng phẩm chất hạnh? Trước phải hiểu "đức hạnh" những tính người. "Phẩm chất" hiểu những tính cách, tính chất trong người. nghĩa trái ngược hoàn toàn "hành động", những việc ngoài. vậy, hiểu trên nhận xét, kinh nghiệm Xi-xê-rông: những tính conDoc24.vn người được hiện hành động. những hành động đúng, điều đồng nghĩa việc người nhân cách tốt, hạnh. Ngược lại, những chỉ, hành động không đẹp, người chưa hoàn thiện nhân cách, sống nghĩ riêng mình. Nhiều người được trên. Thật giản. không phải những việc sinh những mình nhưng chỉ, hành động đẹp. buổi sáng học, không đường. tháng, "Quỹ người nghèo". nhà, quan tâm, giúp chăm những người thân mình. trường, gắng phép thầy quan những điều hiện người những tính đẹp. nhiên, cạnh những phải những trái lúc, những hành động, không chứa đựng những tính đẹp. những người những điều những đích không tốt, người khác. cũng những người không những tính đẹp, nhưng những hành động chiếm trái người khác. Những việc không những người tính ngược người khác thấy khinh tởm. Những người đáng phán những không đáng người khác hội. lại, sinh chúng phải gắng luyện trau kiến thức. nhìn người bằng thương, trìu mến. thấy cuộc sống tươi muốn hành động, hơn. nhận được những tính mình. Những phẩm chất trong người luôn tiêu chúng vươn tới. chính hạnh. Những phẩm chất điểm chúng chúng luôn hoàn thiện thân mình. Muốn thế, chúng phải hiện hành động, hành hằng ngày chúng vậy, "mọi phẩm chất hạnh trong hành động". hạnh hạnh những nhất, trong sáng nhất trong người chúng Hành động Hành động những biểu hiện ngoài, hiện những tính cách người. Những phẩm chất hành động người khác nhau, khác biệt trong tính cách thành phần trong hội. chúng phải được những phẩm chất trong sáng chúng hạnh? Thật hạnh điều không vươn tới. không siêu, những nhất đánh người. Giúp đường, lạc, giản cười người quen ngoài đường, phần dựng hoàn thiện nhân cách người chúng thế, cuộc sống dàng người, quan giữa người người càng tươi phần biến chúng thành "tốt tôi". hạnh giản, không phức được. Nhưng chúng không giản Đừng nghĩ không thân rằng: "những mình nhất". Nghĩ phải hành động, những phẩm chất cũng hành động hiện chúng giờ, lòng mình giới ngoài, nhìn xung quanh hành động. Không dựng hạnh trong người chúng ta.Doc24.vn giờ, chúng thanh niên, tương này. dựng hình ảnh, tính cách bằng những hành động chúng bằng những hành nhất, ngày càng tươi hơn. "Cho tôi, người. ". rằng, "mọi phẩm chất hạnh trong hành động". phát biểu kiến mình đích UNESCO xướng: "Học biết, làm, chung sống, khẳng định mình". LÀM: Trong thời khoa tiên tiến hiện nay, giáo đóng cùng quan trọng. được toàn quan tâm. UNESCO xướng đích tập: "Học biết, làm, chung sống, khẳng định mình đích UNESCO không thời đích nhân văn. đích phải cầu: tiếp kiến thức thực hành, dụng kiến thức, từng bước hoàn thiện nhân cách. Trước hết: "học biết". tiên sinh cái, cách viết, cách đọc. Chính tảng nhất hình thành thống kiến thức toàn diện thông. trình tiếp nhận kiến thức người khác truyền mình giàu kiến thức mình. việc học, chúng biết được những luật động nhiên, những chuẩn hội, cách sống hiểu cuộc sống. nhận kiến thức đích nhất. trau thức người người sáng rạng nhiên, quan niệm: "Trăm không băng quen". chăm thuyết không chịu thực hành việc không tránh khỏi những khăn, thậm thất bại. thấy rằng: trong cuộc sống chúng không người hiểu rộng biết nhiều nhưng năng thực hành kém. Ngược lại, những người nông "chân bùn" suốt ngày "bán đất, lưng trời" không được hành, trường nghề giỏi, xuất vậy? năng quan sát, kinh nghiệm trong động Những người không những người dụng. những người biết trang thân biết luyện thân. "học" thôi chưa phải "đi hành" nữa. nhiên, chúng nghiêng phiến diện phía: "học" quan trọng "hành" quan trọng biết điều giữa trên. Trong ngày nay, thức tiền quan trọng. hoàn thành được công việc thuật phải vững thuyết dụng hợp. Công nghệ hiện khác nhiều việc cấy, luân phiên nông trên đồng ruộng. thuyết thực hành năng suất công việc hơn. đây, thấy được động chiều giữa "học" "hành", "biết" "làm", chúng sung, tương nhau, cạnh việc giữa nhận kiến thức thực hành, UNESCO "học chung sống, khẳng định mình". chính đính nhân văn. giúp hiểu giới xung quanh, những trạng thái linh hoạt hơn, dạng phong hơn. biết cười trước niềm người khác, biết trước những người, biết giúp chia thông được chính