Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 5. Phong cách ngôn ngữ khoa học

38663438353635313131303462653732336639643738356163396633323935633136363866623939393863666164333536373136376233636332623564653733
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 11:45 PM ngày 27-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 8:Tìm một số tự nhiên có chữ số, biết nếu viết thêm chữ số vào đằng trước, đằng sau số đó ta được 2số có chữ số nhưng số viết đằng trước hơn số viết đằng sau 5778 đơn vị.Trả lời: Số phải tìm là Câu 9:Cho số có tổng bằng 321,95. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3; số thứ hai nhân với 4; số thứ ba nhân với thì được kết quả bằng nhau. Tìm số thứ ba.Trả lời: Số thứ ba là .(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)Câu 10:Tích kết quả có chữ số tận cùng là .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.