Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 4. Luyện tập thao tác lập luận phân tích

4675187472a0cb6219a9c5f0b2266284
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:42 PM ngày 7-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KÍNH CHÀO CÁC TH CÔ GIÁO!ẦCÁC EM SINH THÂN N!Ọ Trường THPT Hoàng Văn Thụ Ki tra bài cũểKi tra bài cũể1. Khái ni m:ệ Phân tích là chia nh đi ng thành các ph ượ ểxem xét khái quát phát hi ch đi ng.ồ ượ2. đích Yêu u: ầ­ đích: Thấy được bản chất, mối quan hệ, giá trị của đối tượng. Phát hiện ra mâu thuẫn hay đồng nhất giữa sự việc sự vật, giữa hình thức nội dung bên trong và bên ngoài của đối tượng- Yêu cầu: Phân tích phải gắn liền với tổng hợp Phân tích phải kết hợp nội dung và hình thức3 Cách phân tích:­Phân tích căn cứ vào quan hệ nội bộ của đối tượng­Phân tích đối tượng với đối tượng liên quan theo các mqh: Nguyên nhân hệ quả, liên hệ đối chiếu ....­Phân tích theo sự đánh giá chủ quan của người lập luận. LUY THAO TÁCỆ ẬLUY THAO TÁCỆ LU PHÂN TÍCHẬ ẬL LU PHÂN TÍCHẬ I. Luy p:ệ ậI. Luy p:ệ ậCho hai văn sau:ềCho hai văn sau:ề­ 1:ề­ 1:ề ti và ph là hai thái trái ng nhau ượ ti và ph là hai thái trái ng nhau ượnh ng đu nh ng không tư ưở ốnh ng đu nh ng không tư ưở đến kết quả học đến kết quả học tập và công tác. Hãy phân tích hai căn bệnh tập và công tác. Hãy phân tích hai căn bệnh trên.trên. Đề 2:Đề 2: Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua câu thơ sau:qua câu thơ sau: “Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ Ậm ọe quan trường miệng thét loa” Ậm ọe quan trường miệng thét loa” (Trần Tế Xương, Vịnh khoa thi (Trần Tế Xương, Vịnh khoa thi Hương)Hương)Em hãy phân tích đề và tìm chính cho đề bài trênEm hãy phân tích đề và tìm chính cho đề bài trên Đề 1Đề 11 Phân tích đề:­Đây là dạng đề mở Phân tích những biểu hiện của thái độ tự ti và tự phụ Phân tích tác hại của tự ti và tự phụ Khẳng định một thái độ sống hợp lý­Yêu cầu phương pháp: Phạm vi dẫn chứng: thực tế đời sống xã hội Thao tác lập luận: Phân tích, chứng minh, bình2 Lập dàn ý:a ĐVĐ: Tự ti và tự phụ là thái độ ta có thể gặp rất nhiều người Nhận thức được những ảnh hưởng không tốt của tự ti và tự phụ có vai trò quan trọng để mỗi người tự hoàn thiện mình.- Yêu cầu nội dung: Phân tích đề:2 Lập dàn ý:a ĐVĐ:b. GQVĐ: Thái độ tự ti của con người: Giải thích khái niệm: Tự ti là tự đánh giá thấp mình nên không tin tưởng vảo bản thân Chú ý: Phân biệt tự ti với khiêm tốn: Khiêm tốn là có thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân, không tự kiêu tự mãn Như vậy tự ti là điểm tiêu cực hạn chế, còn khiêm tốn là mặt tích cực Những biểu hiện của thái độ tự ti: Không tin tưởng vào năng lực, sở trường, hiểu biết, ... Của mình Nhút nhát, luôn tránh những chỗ đông người Không dám mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ được giao Tác hại của thái độ tự ti: Hiện lên là một con người hèn nhát, yếu đuối Trong mọi việc, người tự ti sẽ là người luôn thất bại Tự ti là một nhược điểm của con người Phân tích đề:2 Lập dàn ý:a ĐVĐ: GQVĐ: Thái độ tự ti của con người: Thái độ tự phụ của con người: Giải thích khái niệm: Tự phụ là thái độ đề cao bản thân, tự đánh giá cao tài năng và thành tích của mình hơn mức mình có đến mức coi thường người khác Chú ý: Phân biệt tự phụ với tự tin: Tự tin là sự tin tưởng vào bản thân mình không đến mức tự cao tự đại Tự phụ là điểm hạn chế tính xấu Tự tin là mặt tích cực, là ưu điểm Những biểu hiện của thái độ tự phụ: Luôn đề cao quá mức bản thân mình Luôn tự cho mình là đúng Khi làm được việc gì đó lớn lao sẽ tỏ ra coi thường người khác, huênh hoang, phô trương, khoe mẽ bản thân. Tác hại của tự phụ: Nhìn nhận đánh giá sai lầm, lệch lạc giá trị bản thân Khi đề cao quá mức bản thân, trong nhiều công việc cũng sẽ gặp thất bại, không được sự giúp sức của mọi người Tự phụ là mặt hạn chế của con người. Đề 1:Đề 1:1 Phân tích đề:2 Lập dàn ý:a ĐVĐ: Tự ti và tự phụ là thái độ ta có thể gặp rất nhiều người Nhận thức được những ảnh hưởng không tốt của tự ti và tự phụ có vai trò quan trọng để mỗi người tự hoàn thiện mình.b GQVĐ: Thái độ tự ti của con người: Thái độ tự phụ của con người: Xác định thái độ hợp lý: Phải biết đánh giá đúng bản thân để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu Cần phải khiêm tốn và tự tin trong cuộc sống Phải hoàn thiện mình về cả học thức và nhân cách Đề 1Đề 11 Phân tích đề:2 Lập dàn ý:a ĐVĐ: b. GQVĐ: c. KTVĐ: Nêu nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định thái độ hợp lý qua phân tích hai căn bệnh trên Đề 2:Đề 2:1 Phân tích đề: Đây là dạng đề có định hướng Yêu cầu nội dung: Phân tích nghệ thuật sử dụng từ. Phân tích biện pháp đảo ngữ Phân tích hình ảnh: “Vai đeo lọ” của sĩ tử: Miệng thét loa” của quan trường Yêu cầu phương pháp: Phạm vi dẫn chứng: Hai câu thơ và một số bài thơ khác về cảnh trường thi của Tú Xương (Giễu người thi đỗ) Thao tác lập luận: phân tích, bình, so sánh
2020-09-28 19:57:43