Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 34. Tổng kết phần Văn học (1)

8d3a4fa96d7967907bde76fa9da775f9
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-06 09:05:28 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 92 93Ế I. NG VĂN NGOÀI.Ổ ƯỚ thiử­ Chi đu ch ng ốcái ác, cái u, vì ấcái thi n, cái đp, ẹđ cao danh và ựb ph đi ơgia đinh Bi ng ượ ứm nh trí tu tinh ệth chinh ph ụthiên nhiên ểkhai sáng văn hoá, ng giao u.ở Ch đ: nh ng ữbi ủc ng đng,ộ ồ­ Nhân t: anh ậhung, đi di cho ệs nh va khat ạkhao ng đngủ ồ­ Ngôn ng trang ữtr ng, cac bi phap ệngh thu phong ậđi, so sanh ụ1. thiửHi pạ Ô­ đi­ xê Uy lit tr vơ ền ĐẤ ộRamayanaRa ma bu iộ Đc đi riêngặ Đc đi chungặ Th Đng (Trung Qu c): ươ ố­ Hai cư (Nh n)ậ Ba Sô Y. Bu son…M so sánhặTh Đngơ ườTh Hai cơ ư­Đ tài ch là thiên ếnhiên, yêu cu ngộ ố­ Hoa nh thiên nhiênậ ơ­Ngôn ng cô đngữ ­T th hàm súcứ ơ­ hoan so sanh ụĐ tài ch là thiên ếnhiên, chi tranh, tình yêu, ếtình n, ng ph .ạ ươ ữ2/3 kho ng tr nga ốT nh ng tinha ng tr ngươ ượ ưĐi tich đi cể ốn hoan so sanh ụN dungộNgh thu tệ ậ2. Thơ+ Tac gi Li ch, Thôi Hi u, ng ng Linh, ph …a ươ ươ ủ+ Tac ph m: Hoang lâu ng nh Nhiên chi Qu ng Lăng, Thu ng, Hoang lâu, Khe chim kêu, Khuê oan…ứ 3. Ti thuy Minh Thanhể Tac ph m: Tam qu di nghiaâ dung:ộ di chinh tr cu th Han: chia ba Ph anh tinh tr ng cat ạc phân tranh, khat ng nhân dân hoa binh, đc vua nhân nghiaứ Ngh thu t:ệ Xây ng nhân đi hinh ch ng i…ế ươ ồ* Đo trich: tr ng Thanh”­ Trich 28ạ ồ­N dung chinh:ộ Cu Tr ng Phi Quan Côngộ ươ tinh cach nhân Tr ng Phiậ ươ­Nghệ thuật Khắc họa tính cách nhân vật: Thông qua hành động ngôn ng .ữ Mang không khí chiến trận Đề cao tình nghĩa huynh đệ: Vươn đào Tấm lòng trung nghĩa ngộ ụII. NG PH NỔ VĂN DÂN GIANỌ1. Khai quat ộdungĐc tr ngă Th lo iể Ngh thu tệ ậTinh truy ềmi ngệTinh thậ ểG ho ắ ạđng di ếx ngươ Th tho i, thi, ưtruy thuy t, ếtruy tich, ổtruy ng ngôn, ụtruy iệ ươ truy th ca dao, ơt ng câu đ,ụ cheo,… Kho tang tri th …,ứ co gia tr igiao …, gia tr ith mi…,â u, th ki. ầS ng ưphi ch ưlay, n, nh p,…ầ iNgôn ng giau ữhinh nha 2. Các tác phâm dân gian đã họcTruyện dân gian Đc đi mă Nhân tậSư thi “Đăm Săn”Chi th ng Mtao ắ MxâyTruyện cổ tích Tấm Cám”Truyền thuyết An Dương Vương và Mi Châu Trọng ThủyTruyện cươi: Tam đại con gà” “Nhưng nó phai bằng hai mày” Ca ng con ng mang li ươt ng cao đp ng ưở ộđngồCu đu tranh Thi >< ac, ệcac mâu thu xa iâ ộLí giai guyên nhân mất nươc Bài học lich sư.Thói hư, tật xấu của con ngươi, xã hội,... Anh hungCon ng ươl ng thi n, ươ ệcon tậCon ng ươl ch si ưQuan i, ạth đ, ồnhân dân… Ca dao: Ca dao than thân, ca dao yêu thương tình nghĩa Nôi dung: Di th gi tâm, ộgiao tinh yêu thiên nhiên, ụđt c, con ng i…ấ ươ ươ Tiếng cươi giai trí, châm biếm, phê phán,.. Nghệ thuật: Ngôn ngữ giàu hình anh, ̣m màu sắc dân tộc, dân dã Tư phiếm chi tư láy, thay đổi vần, nhip thơ,... truc quen thu c.ấ Con cò sôngă ơGánh đa ch ng, ti ng khóc non,ạ iNàng nuôi cái cùng con,ềĐ anh đi tr non Cao ng,ể ươ ằChân đi đá dùng ng,ạ ằN nh Cao ng, nh con.ư ằ ợEm nh con đu đìnhư ầMu bay không nh mình mà bayố em tham thúng xôi nẹ ềTham con béo, tham ti nh aH ng.ưEm đã ng đnga ằ ưM ng ngay vàoẹ ưBây gi ch ng th caoơ ợNh đôi đũa ch so sao cho ngư ằThân em nh chín cây,ư ơCàng ngoài càng cay trong lòng.ươ Bà già đã tám ,ươ ưNg trông th kén ch ng.ồ Ch ng ng đi ng xuôiồ ươ ượ ềCh ng em ng đuôi con mèo.ồ ơCh ng ng đánh Đôngồ ươ ắ ẹCh ng em ng gi ng cung gà.ồ ươ ắ Ng Bu đt đng mồ ơKhói bay nghi ngút ch ng th chút nàoẳ ơKhói bay lên thiên tàoậNg Hoàng phán i:th ng nào đt m.ọ ằ ơB xu ng ru ng sâu ,ươ ạTay ôm bó hai hàng.ạ ươ ắAi làm chuy đò ngang,ơ ếCho sông hai hàng bi ly.ạ ươ ệC ti ng than hai hàng nh ,ấ ỏAnh nói th ng em em ươ ỏđây. th ng tóc đuôi gà,ộ ươ ỏHai th ng ăn nói mà có duyên.ươ ăBa th ng má lúm đng ti n,ươ ềB th ng răng nhánh huy kém thua.ố ươ ềNăm th ng đeo bùa,ươ ếSáu th ng nón th ng quai tua dàng.ươ ượ iB th ng khôn ngoan,a ươ ởTám th ng ăn nói càng thêm xinh.ươ ạChín th ng cô mình,ươ ộM th ng con có tình ai.ươ ươ ắ BAI P Ch phân tich tac ph văn lam ển đăc tr ng th lo iổ ạS thi Ra­ma­ya­na trich đo “Ra­ma bu i”ư ộS thi I­li­at trich đo “Uy­lit­x tr ”ư ềS thi Đăm Săn, trich đo “Chi th ng Mtao­ Mxây”ư ắTrich đo “H tr ng Thanh”­ Tam qu di nghiaạ êTh Đng Hoang lâu ng nh Nhiên chi Qu ng Lăngơ ươ Thu ngứTh Hai ưCa dao, truy i, truy tich, truy thuy t, VHDG Vi ươ ệNam