Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 3. Thương vợ (1)

175ce1e52eacd07d04be95b9336095b3
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-07 21:28:03 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA BÀI CŨỂ CÂU HỎI: Đc thu bài th “Câu cá mùa ơthu” Nguy Khuy nủ TR NGẦ ƯƠ I.Ti nể ẫChân dung TR NGẦ ƯƠ( Ho sĩ Tr QuangTrân )ạ 1.Tác giả_ Tr ng (Tú ng): ươ ươ1870­1907+ gi nh ng không đt ạch tú tài ứ_Quê: Nam Đnhị_Con ng i:ườ+Cá tính nh không ch gò bó trong khuôn ịphép ­S nghi văn th :ự ơ+Có 100 bài, ch là ch Nôm.ơ ữ+Phong cách t: Tr tình và trào phúngổ 2.Tác ph m:ẩ Th ng vươ ợĐ tài: ềvi ng ườ ợM i, trong văn ọtrung đi II. Phân tíchBài th :ơQuanh năm buôn bán mom sông, ởNuôi năm con ch ng.ủ ồL thân cò khi quãng ng, ắEo sèo bu đò đông.ặ ướ ổM duyên hai âu đành ph n,ộ ậNăm ng dám qu công.ắ ườ ảCha thói đi ăn c, ạCó ch ng ng cũng nh không.ồ 1.Hai câu đề“ Quanh năm buôn bán mom sôngởNuôi năm con ch ngủ ”+Công vi c:ệ buôn bán+Th gian:ờ quanh nămLiên c, khép kín, năm ti năm kia không ếng ng ngh .ừ ỉ+Đa đi mị mom sông Mom đt nhô ra ngoài sông bênh, ch ậh p, nguy hi m.ẹ +Nuôi đ: đm đang tháo vát ả+Ngh thu ti đi:ệ ốNăm con>2020-09-26 16:09:21