Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

e6c7a89c4b2e047712bd8988ce422a85
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-05 14:51:35 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 86 ẾPHONG CÁCHNGÔN NG NGH THU TỮ Bánh trôi có màu tr ng hình tròn.ướ ắBánh đc làm ng p.ượ Nhân bánh đc làm đng phên .ượ ườBánh khô hay ph thu cướ vào ng làm bánh.ườ“ Thân em tr ng trònừ ừB ba chìm nonả ướR nát tay nắ ặMà em gi lòng son”ẫ ấN dung đu nói bánh trôi cộ ướ Cách th ứNgôn ng hàm n, có ch cữ ứNgôn ng ngh thu tữ Cách th cứL ăn ti ng nói ng ngày ằNgôn ng sinh ho tữ ạ+ Khái ni mệ Ngôn ng ngh thu làữ ngôn ng hình, ảđc dùng trong các văn ngh thu t.ượ ậ( Ngôn ng văn ch ng, ngôn ng văn )ữ ươ ọI. Ngôn ng ngh thu tữ :1. Khái ni mệ Ng li và ệcó đi gì ểgi ng và khác ốnhau? Em hãy cho bi ếth nào là ngôn ếng ngh ệthu ?ậ2. Ph vi dungạ Chúng nhà tù nhi tr ng c.ề ườ ọChúng th ng tay chém gi tẳ nh ng ng yêuữ ườ c… Chúng ướ mắ các cu kh nghĩa aộ ta trong nh ng máuữ .Thôn Đoài ng nh thôn Đông ng ườ chín nh mongớ ườ ng .ộ ườ (A và đến nhà rủ Linh đi học) A: Linh ơi, đi học nhanh lên! B: Làm gì mà chậm như rùa vậy? A: Gớm hôm nào cũng lạch bà lạch bạch như con vịt bầu. nói ờh ng ngàyằPhong cách ngôn ng chính ữlu nậVăn ảngh ệthu tậ2.Ph vi ngạ :Ngôn ng ngh thu tệ ậVăn ảngh ệthu ậ(ch ủy u)ế nói ờh ng ằngày Văn ảthu các ộphong cách khác Nối những tác phẩm cột với thể loại tương ứng cột B:A Tác ph mẩ Đáp án Th lo iể 1. mấ Cám .2. tr ng Thành.ồ ổ3. Nh ng nó ph ng ằhai mày.4. Đc Ti Thanh Kí.ộ ể5. quê.ế6. Rô­mê­ô và Giu­li­et.7. Đng chí.ồ8."Ch ng ng đi ường xuôiượ ềCh ng em ng ờđuôi con mèo"9. Th lên chùa.ị a. Truy ổtíchb. Truy i.ệ ườc. Truy ng n.ệ ắd. Ti thuy t.ể ếe. Th Đng ườLu t.ậg. Th do.ơ ựh. Ca dao.i. ch.ịk. Chèo Ngôn ng sữ ựNgôn ng thữ ơNgôn ng sân kh uữ ấ1a2d3b 4e5c6i7g8h9k3. Phân lo i:ạCác th lo trên ạthu lo ngôn ạng ngh thu ậnào?B NG PHÂN LO NGÔN NG TRONG VĂN ẢNGH THU TỆ ẬNgôn ng trong văn ữb ngh thu đc ượchia thành lo i?ấ LO NGÔN NGẠ TH LO IỂ ĐC ĐI MẶ ỂNgôn ng thữ Các th th ơca dao, hò vè Giàu hình nh, ảnh đi u.ạ ệTruy n, kí, ệti thuy t…ể Miêu tr ầthu t…ậK ch, chèo, ịtu ng…ồ Cá th hoá(Nhân ậnói th hi tâm tr ng, ạcá tính)Ngôn ng ựsựNgôn ng sân ữkh uấVăn 2ả :" Trong đm gì đp ng senầ ằLá xanh bông tr ng chen nh vàngắ Nh vàng bông tr ng lá xanhị ắG bùn mà ch ng hôi tanh mùi bùn"ầ Ca dao)N sinh ng, o, màu ạs cây sen. ủCH NĂNG THÔNG TIN CH NĂNG TH MĨỨ ẨVăn 1: "Sen là cây c,ọ ướ ướlá to tròn, hoa màu ng hay tr ng, nh ịvàng, dùng ăn."ạ ểTheo Nguy Nh Ý­ đi Ti ng Vi tễ Kh ng đnh cái đp có th ểhi và trong môi ồtr ng có nhi cái uườ .S CH NĂNG NGÔN NG NGH THU TƠ ẬCh năngứThông tinTh mĩẩ­ Đc đi m, tính ch ấc t, vi c, ệhi ngệ ượ Bi hi cái đp ẹvà kh nuôi ợd ng xúc ưỡ ảth mĩ.ẩ1.Tính hình ngượHình nh "bánh trôi c".ả ướ Thân ph ng iậ ườ ph Vi Nam trong xã ệh phong ki n. ế.Tính hình ngượ" Thân em tr ngắ tròn ba chìmả nonớ ướ nátắ tay nặ Mà em gi lòng son"ấ (Bánh trôi c­ Xuân ng)ướ ươII. Phong cách ngôn ng ngh ệthu t:ậ I. Ngôn ng ngh thu t:ữ Đc ng li sauọ Th nào là tính hình ết ng?ượTính hình ng: Là kh năng ngôn ng ượ ữcó th tái hi hi th c, làm xu hi ởng đc nh ng hình nh, màu c, bi ườ ểt ng…đc nói đn trong văn ượ ượ ểng đc dùng tri c, ng ườ ủmình liên ng, suy nghĩ, rút ra bài ưở ọnhân sinh.