Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 26. Thuốc (1)

f9022203162680454de6f38f8fc85172
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-06 13:59:49 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hoàn nh sáng tác.ả­ Thu cố đc vi ượ ế25/4/1919 được đăng lần đầu trên tạp chí “Tân thanh niên” /1919 về sau được in chung trong tập “Gào thét”-1923. Thu ra đi đúng vào ờlúc cu đng Ngũ (04/5/1919)ứ bùng ổTh kì Trung Hoa các ịđ qu Anh, Nga, Pháp, ốĐc, Nh xâu xé. Xã ộTrung Hoa bi thành ến phong ki n, ửthu đa, nh ng nhân ưdân an ph ch ịnh c.ụ“ Ng Trung Qu ng mê trong cái nhà ườ ộh ng không có (L n). Đó ấlà căn nh đn hèn, tho mãnớ nhân ủdân Trung Hoa, mà nh ng ng cách ng thì ườ ạhoàn toàn xa nhân dânạ tr nghiêm ởtr ng con đng gi phóng dân c. ườ ộChính nhà cách ng th này là Tôn ờTrung cũng nói: “Ng Trung Qu là ườ ốm con nh tr tr ng”. ọThu đã ra đi trong nh ộthông đi p: suy nghĩ nghiêm kh ộph ng thu dân c.ươ ộH nơ 3000 học sinh sinh viên của 13 trường ĐH Bắc Kinh đã tập hợp trước quảng trường Thiên An Môn tiến hành biểu tình thị uy trên các đường phố Bắc Kinh để chống lại Hiệp ước Versailles, với các khẩu hiệu như:+ Ngoại tranh quốc quyền, nội trừng quốc tặc (ngoài: giành lại chủ quyền đất nước, trong: trừng trị bọn bán nước)+ Trung Quốc là của người Trung Quốc+ Phế bỏ Hiệp ước 21 điều (quy định quyền lợi của các nước phương Tây tại Trung Quốc)Hình nh HS SV ắKinh bi tình, đu ầphong trào Ngũ ứ(04/5/1919) Bản Tuyên ngôn của học sinh sinh viên đã nêu lên mục đích của phong trào:"Đất đai Trung Quốc có thể bị chinh phục chứ không thể bị cắt cho. Nhân dân Trung Quốc có thể bị giết chứ không thể cúi đầu. Nước đã mất rồi! Đồng bào hãy vùng lên!"