Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 24. Từ ấy (1)

069e3586219ceee490746d9d8dfb12df
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 08:05:00 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 318 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TƯ ÂY TÔ HƯUTRÂN THI VÂN ANH 02NGUYÊN MINH GIANG 09VU VINH HUY KHOA 17NGUYÊN TRÂN BAO TRÂN 34T EÊ MI YL MD II/TÁC GIA- TỐ HỮU (1920 2002) TÊN THẬT LÀ NGUYÊN KIM THÀNH- QUÊ QUÁN: QUANG ĐIỀN THƯA THIÊN HUẾ.- LÀ NHÀ THƠ CỦA LÝ TƯỞNG CỘNG SAN, CÓ KHUYNH HƯỚNG VĂN HỌC TRỮ TÌNH CHÍNH TRI ̣. THƠ TÔ HƯU GẮN BÓ CHẶT CHẼ VÀ LÀ MỘT PHÂN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI VỚI CUỘC ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG VÀ THỂ HIỆN SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TƯ TƯỞNG LẪN NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ THƠ.- GIỌNG THƠ TÔ HƯU TÂM TÌNH NGỌT NGÀO, THA THIẾT.- THƠ TÔ HƯU ĐẬM ĐÀ TÍNH DÂN TỘC TRONG CA ND VÀ NT BIÊU HIỆN- NĂM 1996, ÔNG ĐƯỢC TRAO TẶNG GIAI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT.T yừ trong tôi ng ng hừ ạM tr chân líặ chói qua tim nồ tôi là ườ hoa láR đm ng và ti ng chim…ấ ươ ế_ câu đu :ầ+ Nôi dung ni say mê háo nhà th khi đón nh lí ng ưởCách ng .ạ+Ngh thu hình nh dả ng ng ”, “m tr chân lí”, ờchói qua tim => Th đc ni vui ng tr ánh sáng huy ượ ướ ướhoàng chân lí.ủ=> Ca ng lí ng Cách ng lòng nhi thành, ưở ệđã hào đón ánh sáng tr i, sàng hành đng cho lí ột ng Cách ng cao đp, lí ng đã chi vào ưở ưở tim ơk hài hòa gi tâm lý và th trí tu .ế ệ_ câu sau dung: bi đi kì di mà lí ng Cách ng đem i.ộ ưở ạ+ Ngh thu t: hình nh so sánhả “H tôi”­”v hoa lá”: tâm ườ ồđón nh lí ng cao đp nh cây đón nh ánh sáng ưở ặtr hòa quy gi hi th và lãng => nên cái ợc m, ng cho câu th .ả ơLí ng Cách ng làm thay đi con ng i, cu ưở ườ ộđi, mang đn ng và ni tin yêu cu đi cho ọng i.ườ=> câu th đu nh ng hình nh th sáng o, ạth hi giác reo vui khi lí ng Đng soi vào tâm ưở ồmình, khi tâm mình đc sinh ánh sáng chân lí ượ ướĐng.ảKhổ 1: NIỀM VUI SƯỚNG KHI GẶP LÍ TƯỞNG CỦA ĐANG“ TỪ ẤY TRONG TÔI BỪNG NẮNG HẠMẶT TRỜI CHÂN LÝ CHÓI QUA TIMHỒN TÔI LÀ MỘT VƯỜN HOA LÁRÂT ĐẬM HƯƠNG VÀ RỘN TIẾNG CHIM ” (1) TƯ THÁNG 7/1938 KHI ĐƯỢC KẾT NẠP ĐANG.(2) “NẮNG HẠ”, “MẶT TRỜI CHÂN LÝ” ẨN DỤ HÌNH ANH LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG.(3) ĐỘNG TƯ MẠNH ”BƯNG”,”CHÓI” ANH HƯỞNG LỚN LAO CỦA LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG NGUỒN SÁNG CHÂN LÝ CHÓI LÒA XUA TAN SƯƠNG MÙ TRONG Ý THỨC TIỂU TƯ SAN; MỞ RA TRONG TÁC GIA CHÂN TRỜI MỚI BÚT PHÁP LÃNG MẠN BIỆN PHÁP SO SÁNH CUỘC ĐỜI CHỈ THẬT SỰ Ý NGHĨA KHI CON NGƯỜI TA BIẾT KHÁM PHÁ RA CÁI ĐẸP VÀ BIẾT CÁCH TẬN HƯỞNG NÓ. LỐI SỐNG ĐÍCH THỰC LÀ TÌM ĐƯỢC LÝ TƯỞNG SỐNG ĐÚNG ĐẮN ĐỂ TA BIẾT CỐ GẮNG HƠN TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI2. Lời tự nguyện của nhà thơ khi giác ngộ lí tưởng Đảng Nếu khổ đầu là một tiếng reo vui phấn khởi thì khổ thứ hai và thứ ba là bản quyết tâm thư của người thanh niên cộng sản nguyện hòa cái tôi nhỏ bé của mình vào cái ta chung rộng lớn của quần chúng nhân dân cần lao.Người đọc thật sự cảm động bởi thái độ chân thành thiết tha đến vồ vập của một nhà thơ vốn xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản tự giác và quyết tâm gắn bó vớI mọi người"Tôi buộc lòng tôi với mọi người Để tình trang trải khặp muôn nơi Để hồn tôi với bao hồn khổGần gũi nhau thêm mạnh khối đời"- Động từ "buộc", "trang trải": những hành động có tính tự nguyện "Buộc" và "trang trải"là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng nó đều nằm trong nhận thức mới về lẽ sống của Tố Hữu. "Buộc" là đoàn kết gắn bó, tự nguyện gắn bó đời mình với nhân dân cần lao, với hết thảy nhân dân lao động Việt Nam-"Lòng tôi ","tình ","hồn tôi"gắn liền với "mọi người ","trăm nơi","bao hồn khổ" sự gắn bó đồng cảm sâu xa giữa cái tôi riêng và cái ta chung ,giữa tấm lòng nhà thơ với khối đời chung của nhân dân."Để tình trang trải với trăm nơi" Xác định vị trí của mình là đứng trong hàng ngũ nhân dân lao động chưa đủ, "trang trải"-"trăm nơi" biểu hiện một tinh thần đoàn kết, tình cảm nồng thắm, chan hòa với nhân dân.Tình yêu người, yêu đời trong Tố Hữu đã nâng lên thành chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.Nhà thơ muốn được như Mác: "Vì lẽ sống, hy sinh cho cuộc sống Đời với Mác là tình cao nghĩa rộng"., mong ước xây dựng một khối đời vững chắc làm nên sức mạnh quần chúng cách mạng.Từ đó Tố Hữu đã thể hiện niềm hãnh diện khi được là một thành viên ruột thịt trong đại gia đình những người nghèo khổ bất hạnh :-"Bao hồn khổ": tầng lớp đáng thương nhất trong xã hội đương thời, "để" gợi lên thơ chủ động sự gắn kết lòng mình với mọi người hòa làm một, chứa đựng nỗi thương xót tột cùng và sự đồng cảm sâu sắc đối với "đại gia đình" đang trong cảnh lầm than .-"Khối đời": danh từ trừu tượng, thể hiện một khái niệm cuộc sống bao quát, gộp chung, không thể nhìn, cân đong đo đếm, nhưng lại gói ghém thành một sức mạnh phi thường, cụ thể hóa phi vật thể.=> Nhấn mạnh lần nữa mối ân tình giữa tác giả với muôn dân, khẳng định cuộc sống bản thân nhà thơ không có sự riêng biệt, mà chỉ là một phần tử nhỏ chan hòa và giao cảm với những mảnh đời còn lại.KHỔ 3: SỰ CHUYỂN BIẾN SÂU SẮC TRONG TÂM HỒN NHÀ THƠ- “Tôi đã la con của vạn nhàLa em của vạn kiếp phôi phaLà anh của vạn đầu em nhỏKhông áo cơm, cù bất cù bơ ”-Nhà thơ tự nhận mình “là con của vạn nhà” trong nghĩa đồng bào thiêng liêng nhất; là”em của vạn kiếp phôi pha” gần gũi bằng tình cảm xót thương những kiếp đời lao khổ, bất hạnh, mòn mỏi, đáng thương là “anh của vạn đầu em nhỏ” “cù bất cù bơ”. Từ những cảm nhận ấy đã giúp nhà thơ say mê hoạt động cách mạng với những thiết tha cao đẹp cống hiến đời mình góp phần giải phóng đất nước giải phóng những kiếp lầm than trong xã hội đen tối dưới gót quân thù.