Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 23. Những đứa con trong gia đình

30386130656165386665346265326135303961303265653561626661306634383363633465353336373965663665386639373635393438373839356633633735
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 01:47 PM ngày 6-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBÀI12:GIẢIBÀITẬPSỰPHÁTTRIỂNVÀPHÂNBỐCÔNGNGHIỆPI.GỢIÝTRẢLỜICÂUHỎIGIỮABÀI1.Dựavàohình12.1,hãyxếpthứtựcácngànhcôngnghiệptrọngđiểmcủanướctatheotỉtrọngtừlớnđếnnhỏ.Trảlời:-Thứtựcácngànhcôngnghiệpnhưsau:Lươngthực,thựcphẩm;cơkhí,điệntử;khaithácnhiênliệu;hoáchất;vậtliệuxâydựng;dệtmay;điện.-Bangànhcótỉtrọnglớnnhấtlà:Lươngthực,thựcphẩm;cơkhí,điệntửvàkhaithácnhiênliệu.2.Hãyxácđịnhtrênhình12.2cácmỏthanvàdầukhíđangđượckhaithác.Trảlời:-Mỏthan:ĐôngTriều,cẩmPhả,HònGai.-Mỏdầu:HồngNgọc,RạngĐông,BạchHổ,Rồng,ĐạiHùng.-Mỏkhí:TiềnHải,LanĐỏ,LanTây.3.Tạisaocácthànhphố:TP.HồChíMinh,HàNội,ĐàNẵng,NamĐịnhlànhữngtrungtâmdệtmaylớnnhấtnướcta?Trảlời:Dođâylànhữngnơicónguồnlaođộngdồidàovàthịtrườngtiêuthụrộnglớn.4.Dựavàohình12.3,hãyxácđịnhhaikhuvựctậptrungcôngnghiệpcaonhấtcảnước.Kểtênmộtsốtrungtâmcôngnghiệptiêubiểuchohaikhuvựctrên.Trảlời:-Haikhuvựctậptrungcôngnghiệpcaonhấtcảnước:ĐồngbằngsôngHồngvàvùngphụcận,ĐôngNamBộ.-Mộtsốtrungtâmcôngnghiệptiêubiểu:+ĐồngbằngsôngHồngvàvùngphụcận:HàNội,HảiPhòng,HạLong,.!.+ĐôngNamBộ:TP.HồChíMinh,BiênHoà,VũngTàu,...VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíII.GỢIÝTHỰCHIỆNCÂUHỎIVÀBÀITẬPCUỐIBÀIGiảibàitập1trang47SGKđịalý9:Hãychứngminhrằngcơcấucôngnghiệpnướctakháđadạng.Trảlời:-Hệthốngcôngnghiệpnướctagồmcócáccơsởnhànước,ngoàinhànướcvàcáccơsởcóvốnđầutưnướcngoài.-Cóđầyđủcácngànhcôngnghiệpthuộccáclĩnhvực.-Mộtsốngànhcôngnghiệptrọngđiểmđãđượchìnhthành:Khaithácnhiênliệu,điện;cơkhí,điệntử;hoáchất;vậtliệuxâydựng;lươngthực,thựcphẩm;dệtmay.Giảibàitập2trang47SGKđịalý9:Dựavàohình12.3,hãyxácđịnhcáctrungtâmcôngnghiệptiêubiểuchocácvùngkinhtếởnướcta.Trảlời:-TrungduvàmiềnnúiBắcBộ:HạLong,TháiNguyên,ViệtTrì.-ĐồngbằngsôngHồng:HàNội,HảiPhòng.-BắcTrungBộ:ThanhHoá,Vinh,Huế.-DuyênhảiNamTrungBộ:ĐàNẵng,QuyNhơn,NhaTrang.-ĐôngNamBộ:TP.HồChíMinh,BiênHoà,VũngTàu.-ĐồngbằngsôngCửuLong:CầnThơ.III.CÂUHỎITỰHỌC1.CôngnghiệpkhaithácthanphânbốchủyếuởvùngthanA.QuảngNinh.B.ĐôngBắc.C.BắcBộ.D.TâyBắc.2.TổhợpnhiệtđiệnlớnnhấtnướctalàA.PhảLại.B.PhúMĩ.C.NinhBình.D.UôngBí.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí3.Cáctrungtâmcôngnghiệpcơkhílớnnhấtlà:A.TP.HỒChíMinh,HàNội,ĐàNẵng.B.TP.HồChíMinh,HàNội,TháiNguyên,C.TP.HồChíMinh,HàNội,BiênHoà.D.TP.HồChíMinh,HàNội,cầnThơ.4.Ngànhcôngnghiệpnàosauđâykhôngphảilàtrọngđiểm?A.Khaithácnhiênliệu.B.Côngnghiệpđiện,C.Côngnghiệpluyệnkim.D.Vậtliệuxâydựng.5.Côngnghiệpchếbiếnsảnphẩmchănnuôigồm:A.Chếbiếnthịt,sữa;thựcphẩmđônglạnh;xayxát.B.Chếbiếnthịt,sữa;thựcphẩmđônglạnh;sảnxuấtđường,C.Chếbiếnthịt,sữa;thựcphẩmđônglạnh;sảnxuấtrượu,bia.D.Chếbiếnthịt,sữa;thựcphẩmđônglạnh;đồhộp.