Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 14. Chí Phèo (tiếp theo) (1)

849a3f2c0fda8a6f05e3d64b47f0bd5d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-08 17:02:26 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo viên th hi nự ệTh.S NGUY XUÂN OỄ ẢTr ng THPT Lê Quý Đôn Hà ĐôngườHÀ IỘ47006F20016E015468024E20480354720120510320046E20062004056E050648072007Th ng lằ manhI. TÌM HI CHUNGỂ :1. Xuất xứ2. Nhan đề3. Tóm tắt tác phẩmII. ĐC HI UỌ :1. Hình ảnh làng Vũ Đại3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự ệ3 Quá trình manh hóaư TiÕt Hãy tóm quá ạtrình hóa nhân ủv ậChí Phèo?KI TRA BÀI CŨỂ2 Hình ng Bá Ki nượ 09 12 19 09 48026E 0304 33 0F 20 48026E0320046F1011 33 0F 31 2012 33 0F 15 510520026E066110 32 2E20026E05204B1011Quá trình tha hóa Chí PhèoủCon qu làng Vũ Điạ Ng ườnông dân hi lành,ềl ng thi nươ ệChí PhèoTh ng manhằ ưI. TÌM HI CHUNGỂ :1. Xuất xứ2. Nhan đề3. Tóm tắt tác phẩmII. ĐC HI UỌ :2 Hình ng Bá Ki nượ ế3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự ệ3 Quá trình manh hóaư1. Hình ảnh làng Vũ ĐạiTiÕt 5408Ti ế54 54263534 3A20TiÕt 54 I. TÌM HI CHUNGỂ :II. ĐC HI UỌ :1.Hình ảnh làng Vũ Đại2. Hình ng Bá Ki nượ ế3 xu hi nự ệ3 Quá trình sinhồ ?Nguyên nhân nào đn ếs sinh ồc Chí ủPhèo? a. Nguyên nhân sinh ồc Chí Phèo: ủ­Cu và tình yêu ủTh .ị 3.2 Quá trình manh hóaư3 Hình ng Chí Phèoượa. Nguyên hân­Tr m.ậ 33 0F 33 20510520026E68201F 3F4E6775790E6E206E68086E206E0B6F200F6E202073126303201750046F3F 33 2E026E0320046F1011TiÕt 54 ?Cu ặg Th ịN đã làm cho ởChí Phèo bi ếđi th nào?ổ LÀM VI NHÓMỆI. TÌM HI CHUNGỂ :II. ĐC HI UỌ :1.Hình ảnh làng Vũ Đại2. Hình ng Bá Ki nượ ế3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự 3.2 Quá trình manh hóaư3 Quá trình sinhồ b. Nh ng chuy bi sau khi Th :ữ ởa. Nguyên hânb. Nh ngữ chuy biến ỰCHUY NỂBI ẾC CHÍ ỦPHÈO Chuy ểbi nế Bi hi ệc th qua suy ểnghĩ, hành đng, nói, ờc xúcả 3F437528672A4E0F07206C0B6D202D4368032050046F206269190F690B6F3F2E 33 2E026E0320046F1011 33 0F 33 20510520026E68201FTiÕt 54 b. Nh ng chuy bi sau khi Th ịNở :T NH ỈR UƯỢT NH NGỈ Cảm nhận cuộc sống xung quanh+ Không gian ng: căn uố ề+ Ánh ng vàng .ắ ỡ+ Ti ng chim ríu rít.ế+ Ti ng anh thuy chài gõ mái chèo ềđu cá.ổ+ Ti ng ng trò chuy nế ườ ệ+ Nh quá kh ng ao c: gia đình ướnho nh nh phúc lao đng ộc mình.ủ+ Nhìn th hi mà cay đng: ớbên kia cu điố ờ+ Nghĩ đn ng lai mà lo cô đcế ươ ộI. TÌM HI CHUNGỂ :II. ĐC HI UỌ :1.Hình ảnh làng Vũ Đại2. Hình ng Bá Ki nượ ế3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự 3.2 Quá trình manh hóaư3 Quá trình sinhồa. Nguyên hânb. Nh ng chuy bi nữ Nhớ về quá khứ nhận ra hiện tại và nghĩ về tương lai 54325233 5432 33 2E026E0320046F1011 33 0F 33 20510520026E68201FTiÕt 54 I. TÌM HI CHUNGỂ :II. ĐC HI UỌ :1.Hình ảnh làng Vũ Đại2. Hình ng Bá Ki nượ ế3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự 3.2 Quá trình manh hóaư3 Quá trình sinhồa. Nguyên hânb. Nh ng chuy bi nữ 33 2E026E0320046F1011 33 0F 33 20510520026E68201FTiÕt 54 NH ỈR UƯỢT NH NGỈ Cảm nhận cuộc sống xung quanhNhớ về quá khứ nhận ra hiện tại và nghĩ về tương laiNG NHIÊN, ẠXÚC ĐNGỘ Lần đầu tiên được chăm sóc, yêu thương: ăn cháo hành.Hạnh phúc và hoàn lươngC ƯỚ ƠKHAO KHÁT “H thèm ng ươthi n, mu ốlàm hoà ọng bi bao! Th ườ ịN đng ườcho n”. “Giá th này ếmãi thì thích nh ?” “Hay là mình sang đây nhà ớt cho vui?” ớ+ hình nh t.ắ ươ ướ+ vui bu ăn năn xúc đng ộth lòng thành tr con mu làm nũng ớTh .ị ởI. TÌM HI CHUNGỂ :II. ĐC HI UỌ :1.Hình ảnh làng Vũ Đại2. Hình ng Bá Ki nượ ế3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự 3.2 Quá trình manh hóaư3 Quá trình sinhồa. Nguyên hânb. Nh ng chuy biến b. Nh ng chuy bi sau khi Th ịNở 54325233 5432 4E154E36581643014E35 43334B1754 33 2E026E0320046F1011 33 0F 33 20510520026E68201FTiÕt 54 tình ốc Th ởcó nghĩa nh th nào ếv Chí ớPhèo?I. TÌM HI CHUNGỂ :II. ĐC HI UỌ :1.Hình ảnh làng Vũ Đại2. Hình ng Bá Ki nượ ế3 Hình ng Chí Phèoượ3 xu hi nự 3.2 Quá trình manh hóaư3 Quá trình sinhồa. Nguyên hânb. Nh ngữ chuy bi nể ếc. nghĩa mối tình 4D026E396317630620182013616E0B6F107603202B5068046F 33 2E026E0320046F1011 33 0F 33 20510520026E68201F