Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 13 tiết 5: Gam

40f654923ebd4706c911bdfcbe07b41a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-03-27 02:34:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 290 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Họ và tên: ……………………………………………………… Lớp: 3A…TOÁN GAMBài 1: Tínha) 257g 38g ………………. 395g 87g ……………….. 124g ……………….. 96g ……………….. b) 584g 55g 284g …………………… …………………… 205g 513g …………………… …………………… Bài 2: Mỗi quả trứng cân nặng 55g. Hỏi quả trứng như thế cân nặng bao nhiêu gam?Bài giải………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Bài Ba chiếc bánh như nhau cân nặng 96g. Hỏi mỗi chiếc bánh cân nặng bao nhiêu gam?Bài giải………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Bài 3: Mẹ Bình mua gói kẹo cân nặng 500g và gói bánh mỗi gói cân nặng 250g. Hỏi mẹ Bình mua bao nhiêu ki-lô-gam kẹo và bánh?Bài giải………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Bài 4: Mỗi quả trứng vịt cân nặng 75g. Mẹ Hoa mua quả trứng vịt và 300g thịt. Hỏi mẹ Hoa mua tất cả bao nhiêu gam trứng và thịt? 1kg 1000gBài giải………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Bài 5: Cô Lan mua về gói bột ngọt, mỗi gói cân nặng 250g. Cô Lan đã dùng hết 350g bột ngọt. Hỏi cô Lan còn lại bao nhiêu gam bột ngọt?Bài giải………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Bài 6: Bác Hồng có 1kg đường, bác đã dùng 400g đường để làm bánh và 300g đường để nấu chè. Hỏi bác Hồng còn lại bao nhiêu gam đường?Bài giải………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….