Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 13 tiết 1: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

38613535633333633933636232336266336132356433643232366433353239303332313136316366303639326166383361636230353930626534346235666537
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 02:30 AM ngày 27-03-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 416 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 3A…TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚNI. Kiến thức cần nhớ Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm qua bước: Bước 1: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé SL SB). Bước 2: Rút ra kết luận số bé bằng một phần mấy số lớn.II. Luyện tậpBài Trong vườn có 32 cây đào và cây quất. Hỏi số cây quất bằng một phần mấy số cây đào?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Năm nay bố 40 tuổi, con tuổi. Hỏi năm nay tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Con lợn cân nặng 48kg, con chó cân nặng 6kg. Hỏi con chó cân nặng bằng một phần mấy con lợn?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Một đàn gà có con gà trống và 28 con gà mái. Hỏi số gà trống bằng một phàn mấy số gà mái?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Một cửa hàng có 56kg chè, đã bán đi 8kg. Hỏi số ki-lô-gam chè bán đi bằng một phầnmấy số ki-lô-gam chè có trong cửa hàng lúc đầu?Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: Trong hình bên, số vuông đã tô đậm bằng ….. số vuông của cả hình.