Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 13. Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) (1)

eeb2c412e17e928fabe4234ad4cada7d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-08 16:58:28 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 47: Tiếng Tiết 47: Tiếng ViệtViệt1. Tìm hi th lo văn báo chí:ể Văn sau thu th lo báo chí nào?ả ạ1. Tìm hi th lo văn báo chí:ể a. tin:ảa. tin:ả Em thu nh nh ng thông tin gì tin ảtrên? 1. Tìm hi th lo văn báo chí:ể Em hãy nh xét đc đi tin? (Th gian, đa đi m, ki n?)ờ ệ1.1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:chí:a. Bản tin:a. Bản tin: Ngắn gọn- Ngắn gọn- Có thời gian, địa điểm cụ thể- Có thời gian, địa điểm cụ thể- Sự kiện chính xác- Sự kiện chính xác Cung cấp tin tức mớiCung cấp tin tức mới1.1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:báo chí:a.a.Bản tin:Bản tin:b.b.Phóng sự.Phóng sự.- Phóng sự trên cung cấp những nội dung gì? Phóng sự trên cung cấp những nội dung gì? Có gì khác với bản tin vừa tìm hiểu trên- Có gì khác với bản tin vừa tìm hiểu trên??1.1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:báo chí:a.a.Bản tin:Bản tin:b. Phóng sự.