loading
back to top

Từ khóa "Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể"

Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả
Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể (1)

Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể (1)

Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 12   
12/08/2017 lúc 16:59    68    0   
Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 12   
12/08/2017 lúc 16:58    84    0   
Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến