loading
back to top

Từ khóa "Tính chất"

Hiển thị 1 - 1 trên 5 kết quả
Tính chất hóa học của este

Tính chất hóa học của este

Tính chất hóa học của este là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
09/10/2018 lúc 10:29    34    0   
Bài tập mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố

Bài tập mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố

Bài tập mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:18    126    0   
Lý thuyết về tính chất của oxi

Lý thuyết về tính chất của oxi

Lý thuyết về tính chất của oxi là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
21/05/2018 lúc 17:27    63    0   
Hóa học 12 Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Hóa học 12 Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Hóa học 12 Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:16    1022    0   
Hóa học 12 Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại (1)

Hóa học 12 Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
29/08/2017 lúc 18:02    3494    12   
Hiển thị 1 - 1 trên 5 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến