loading
back to top

Từ khóa "tiếng anh thương mại"

Hiển thị 1 - 1 trên 7 kết quả
Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh

Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh

Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:27    499    4   
Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng trong các văn bản Thuế

Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng trong các văn bản Thuế

Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng trong các văn bản Thuế là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:25    155    0   
100 thuật ngữ tiếng Anh dùng trong ngành Quảng cáo

100 thuật ngữ tiếng Anh dùng trong ngành Quảng cáo

100 thuật ngữ tiếng Anh dùng trong ngành Quảng cáo là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:23    228    1   
10 ‘sự thật’ thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh

10 ‘sự thật’ thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh

10 ‘sự thật’ thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:21    181    0   
Một số thành ngữ tiếng Anh mang không khí Halloween

Một số thành ngữ tiếng Anh mang không khí Halloween

Một số thành ngữ tiếng Anh mang không khí Halloween là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:19    213    0   
Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh và bài tập có đáp án

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh và bài tập có đáp án

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh và bài tập có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:18    457    16   
Những câu nói Tiếng Anh ý nghĩa về nghề giáo viên

Những câu nói Tiếng Anh ý nghĩa về nghề giáo viên

Những câu nói Tiếng Anh ý nghĩa về nghề giáo viên là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tienganh123    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
09/11/2016 lúc 11:07    250    0   
Hiển thị 1 - 1 trên 7 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến