loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Từ khóa "thì hiện tại đơn"

Hiển thị 1 - 1 trên 10 kết quả
The Present Simple Tense ( thì hiện tại đơn )

The Present Simple Tense ( thì hiện tại đơn )

The Present Simple Tense ( thì hiện tại đơn ) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Lớp 6   
20/11/2016 lúc 08:13    70    1   
Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại đơn

Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại đơn

Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại đơn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
loigiaihay    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
11/09/2016 lúc 13:07    115    0   
Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn (Trắc nghiệm)

Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn (Trắc nghiệm)

Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn (Trắc nghiệm) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 9   
14/05/2016 lúc 15:18    1175    21   
Bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 6   
14/05/2016 lúc 15:12    305    3   
Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 6   
14/05/2016 lúc 15:09    352    6   
Bài tập về thì hiện tại đơn (Nâng cao)

Bài tập về thì hiện tại đơn (Nâng cao)

Bài tập về thì hiện tại đơn (Nâng cao) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 6   
14/05/2016 lúc 15:08    1486    54   
Bài tập về thì hiện tại đơn

Bài tập về thì hiện tại đơn

Bài tập về thì hiện tại đơn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 6   
14/05/2016 lúc 15:07    1050    13   
Cách dùng, bài tập về thì hiện tại đơn

Cách dùng, bài tập về thì hiện tại đơn

Cách dùng, bài tập về thì hiện tại đơn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 6   
14/05/2016 lúc 15:05    277    1   
Bài tập về thì hiện tại đơn:

Bài tập về thì hiện tại đơn:

Bài tập về thì hiện tại đơn: là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nguyentrangnhu0606    Ngoại ngữ    Lớp 7   
14/05/2016 lúc 12:32    365    4   
Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
239754216415611    Ngoại ngữ    Lớp 6   
07/05/2016 lúc 15:00    160    2   
Hiển thị 1 - 1 trên 10 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến