loading
back to top

Từ khóa "Thể tích của khối đa diện"

Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả
Hình học 12 nâng cao Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện (1)

Hình học 12 nâng cao Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện (1)

Hình học 12 nâng cao Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 12   
15/08/2017 lúc 07:51    65    0   
Hình học 12 nâng cao Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện

Hình học 12 nâng cao Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện

Hình học 12 nâng cao Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 12   
15/08/2017 lúc 07:49    62    0   
Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến