loading
back to top

Từ khóa "phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ"

Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả
Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (1)

Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (1)

Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Ngữ văn    Lớp 10   
05/08/2017 lúc 09:25    83    0   
Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Ngữ văn    Lớp 10   
05/08/2017 lúc 09:24    85    0   
Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến