loading
back to top

Từ khóa "phản ứng hoá hợp"

Hiển thị 1 - 1 trên 3 kết quả
Bài tập về phản ứng oxi hóa-phản ứng hóa hợp

Bài tập về phản ứng oxi hóa-phản ứng hóa hợp

Bài tập về phản ứng oxi hóa-phản ứng hóa hợp là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
31/05/2018 lúc 07:51    35    0   
Phản ứng oxi hóa-Phản ứng hóa hợp

Phản ứng oxi hóa-Phản ứng hóa hợp

Phản ứng oxi hóa-Phản ứng hóa hợp là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
31/05/2018 lúc 07:48    29    0   
Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp

Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp

Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
21/05/2018 lúc 17:29    78    0   
Hiển thị 1 - 1 trên 3 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến