loading
back to top

Từ khóa "Lượng giác"

Hiển thị 1 - 1 trên 3 kết quả
82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
phamthihue    Toán học    Lớp 12   
29/09/2016 lúc 10:17    1699    53   
Tìm max, min bằng phương pháp lượng giác hóa

Tìm max, min bằng phương pháp lượng giác hóa

Tìm max, min bằng phương pháp lượng giác hóa là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
thohoanpham@gmail.com    Toán học    Lớp 11   
25/04/2016 lúc 09:19    1827    79   
Biến đổi lượng giác và hệ thức lượng

Biến đổi lượng giác và hệ thức lượng

Biến đổi lượng giác và hệ thức lượng là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hdtho.hnue@gmail.com    Toán học    Lớp 12   
24/04/2016 lúc 22:05    735    15   
Hiển thị 1 - 1 trên 3 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến