loading
back to top

Từ khóa "hữu cơ"

Hiển thị 1 - 2 trên 13 kết quả
Bài tập tính toán về đại cương hóa học hữu cơ

Bài tập tính toán về đại cương hóa học hữu cơ

Bài tập tính toán về đại cương hóa học hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
10/09/2018 lúc 15:37    9    0   
Lý thuyết về hóa học hữu cơ

Lý thuyết về hóa học hữu cơ

Lý thuyết về hóa học hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
10/09/2018 lúc 15:36    10    0   
Hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
10/09/2018 lúc 15:32    7    0   
Lý thuyết về axit axetic

Lý thuyết về axit axetic

Lý thuyết về axit axetic là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 09:55    17    0   
Đề kiểm tra 15 phút hoá 9, chương IV: Hiđrocacbon-Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút hoá 9, chương IV: Hiđrocacbon-Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút hoá 9, chương IV: Hiđrocacbon-Nhiên liệu là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 09:49    29    1   
Bài tập trắc nghiệm axetilen

Bài tập trắc nghiệm axetilen

Bài tập trắc nghiệm axetilen là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 09:47    24    1   
Bài tập trắc nghiệm về benzen

Bài tập trắc nghiệm về benzen

Bài tập trắc nghiệm về benzen là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 09:46    14    0   
Cách gọi tên hợp chất hữu cơ

Cách gọi tên hợp chất hữu cơ

Cách gọi tên hợp chất hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 09:43    12    0   
Bài tập về anken

Bài tập về anken

Bài tập về anken là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
18/07/2018 lúc 21:17    27    0   
Lập CTPT chất hưu cơ dựa vào biện luận

Lập CTPT chất hưu cơ dựa vào biện luận

Lập CTPT chất hưu cơ dựa vào biện luận là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
17/07/2018 lúc 21:00    20    0   
Hiển thị 1 - 2 trên 13 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến