loading
back to top

Từ khóa "hóa học hữu cơ"

Hiển thị 1 - 3 trên 26 kết quả
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
quanghung    Hóa học    Lớp 12   
10/01/2017 lúc 09:28    264    14   
Lý thuyết trọng tâm về ANKEN (Phần 1)

Lý thuyết trọng tâm về ANKEN (Phần 1)

Lý thuyết trọng tâm về ANKEN (Phần 1) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:55    255    1   
Lý thuyết trọng tâm về ANKEN (Phần 2)

Lý thuyết trọng tâm về ANKEN (Phần 2)

Lý thuyết trọng tâm về ANKEN (Phần 2) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:54    189    1   
Lý thuyết trọng tâm về ANKAN đề 1

Lý thuyết trọng tâm về ANKAN đề 1

Lý thuyết trọng tâm về ANKAN đề 1 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:53    193    0   
Lý thuyết trọng tâm về ANKAN (phần 2)

Lý thuyết trọng tâm về ANKAN (phần 2)

Lý thuyết trọng tâm về ANKAN (phần 2) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:52    186    0   
Lý thuyết trọng tâm về ANKAN (phần 1)

Lý thuyết trọng tâm về ANKAN (phần 1)

Lý thuyết trọng tâm về ANKAN (phần 1) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:50    272    1   
Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân - Đề 2

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân - Đề 2

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân - Đề 2 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:48    178    0   
Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân - Đề 1

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân - Đề 1

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân - Đề 1 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:33    176    0   
Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân (Phần 4)

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân (Phần 4)

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân (Phần 4) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:31    147    0   
Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân (Phần 3)

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân (Phần 3)

Hiện tượng đồng đẳng - đồng phân (Phần 3) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
bloghoahoc    Hóa học    Lớp 12   
12/08/2016 lúc 14:30    147    0   
Hiển thị 1 - 3 trên 26 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến