loading
back to top

Từ khóa "hiệu suất"

Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả
Bài tập về hiệu suất phản ứng

Bài tập về hiệu suất phản ứng

Bài tập về hiệu suất phản ứng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
31/05/2018 lúc 07:57    90    1   
Bài tập tính hiệu suất, hệ số polime hoá

Bài tập tính hiệu suất, hệ số polime hoá

Bài tập tính hiệu suất, hệ số polime hoá là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
19/01/2018 lúc 15:11    303    0   
Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến