loading
back to top

Từ khóa "giáo án tiếng anh lớp 8"

Hiển thị 1 - 2 trên 13 kết quả
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 2: Making arrangements

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 2: Making arrangements

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 2: Making arrangements là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:12    88    0   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:10    75    1   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 4: Our past

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 4: Our past

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 4: Our past là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:08    292    2   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 5: Study habits

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 5: Study habits

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 5: Study habits là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:03    553    1   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 6: The young pioneers club

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 6: The young pioneers club

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 6: The young pioneers club là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:00    314    2   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 10:58    304    5   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 10:56    250    0   
Giáo án bài Wonders of the world Tiếng Anh 8

Giáo án bài Wonders of the world Tiếng Anh 8

Giáo án bài Wonders of the world Tiếng Anh 8 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
trung123    Ngoại ngữ    Lớp 8   
25/10/2016 lúc 18:48    270    1   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit Festivals

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit Festivals

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit Festivals là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
trung123    Ngoại ngữ    Lớp 8   
25/10/2016 lúc 18:43    362    3   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit Traveling around Vietnam

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit Traveling around Vietnam

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit Traveling around Vietnam là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
trung123    Ngoại ngữ    Lớp 8   
25/10/2016 lúc 18:42    402    5   
Hiển thị 1 - 2 trên 13 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến