loading
back to top

Từ khóa "chuyên đề hóa học"

Hiển thị 1 - 1 trên 5 kết quả
phương pháp giải bài tập kim loại

phương pháp giải bài tập kim loại

phương pháp giải bài tập kim loại là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nhanthuat    Hóa học    Lớp 12   
09/06/2016 lúc 09:24    323    5   
bài tập về phản ứng oxi hóa khử

bài tập về phản ứng oxi hóa khử

bài tập về phản ứng oxi hóa khử là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
nhanthuat    Hóa học    Lớp 12   
09/06/2016 lúc 09:23    383    4   
Bài tập về xác định tên kim loại

Bài tập về xác định tên kim loại

Bài tập về xác định tên kim loại là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoanggam    Hóa học    Lớp 12   
12/05/2016 lúc 09:31    6732    67   
200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoanggam    Hóa học    Lớp 12   
12/05/2016 lúc 09:25    1520    57   
Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng có đáp án

Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng có đáp án

Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
tuyensinh247    Hóa học    Lớp 12   
06/05/2016 lúc 07:51    4195    164   
Hiển thị 1 - 1 trên 5 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến