loading
back to top

Từ khóa "chế tạo cơ khí"

Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả
giáo án phần chế tạo cơ khí

giáo án phần chế tạo cơ khí

giáo án phần chế tạo cơ khí là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Công nghệ    Lớp 11   
19/12/2016 lúc 20:18    541    4   
Dạy học tích hợp liên môn với chủ đề chế tạo cơ khí

Dạy học tích hợp liên môn với chủ đề chế tạo cơ khí

Dạy học tích hợp liên môn với chủ đề chế tạo cơ khí là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
hoangkyanh0109    Công nghệ    Lớp 11   
19/12/2016 lúc 20:16    1048    65   
Hiển thị 1 - 1 trên 2 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến