Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trường từ vựng

4650f595c2491d0828983daf6ee6f1e7
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-24 09:30:15 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ng so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti ng Vi tế ệTR NG NGƯỜ ỰNg so Đinh Th Qu nhườ ỳNg :ườ ạNgày so n:ạNgày :ạL 8ớ ớNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰI TH NÀO LÀ TR NG ƯỜ ỪV NG ?Ự1. Khái ni mệa. Ví dụM tặM tắDaGò máĐùiĐuầCánh tayMi ngệ ph ậtrên ơth ểng iườ b. Khái ni mệTr ng ng là ườ ậh nh ng có ít nh ấm nét chung nghĩa.ộ ềNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰI TH NÀO LÀ TR NG ƯỜ ỪV NG ?Ự2. ýưM ộtr ng ườt ừv ngự Bao nhi tr ng ng nh nồ ườ ơBao nh ng khác bi nhau lo iồ ạThu nhi tr ng ng khác nhauộ ườ ựCách chuy tr ng ng có tác ng tăng tính ngh thu ườ ậc ngôn và kh năng di đt nhân hóa, hoán so ụsánh...)Ng so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰI TH NÀO LÀ TR NG ƯỜ ỪV NG ?Ự2. ýưM tr ng ng có th bao nhi tr ng ng nh nộ ườ ườ ơVí dụM tắ ph nộ ậĐc đi mặ ểC giácảB nhệHo ạđngộ lòng đen, lòng tr ng, con ng i, lông mày, lông mi,...ắ ươđ đn, c, đ, tinh anh, toét, mù lòa....ờ ờchói, quáng, hoa, m...ộquáng gà, thong manh, th vi th ,...ậ ịnhìn, trông, th y, li c, nhòm...ấ ếNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰI TH NÀO LÀ TR NG ƯỜ ỪV NG ?Ự2. ýưM tr ng ng có th bao nh ng khác bi nhau lo iộ ườ ạVí dụM tắ ph nộ ậĐc đi mặ ểC giácảB nhệHo ạđngộ lòng đen, lòng tr ng,...ắđ đn, c, đ,....ờ ờchói, quáng, hoa, m...ộquáng gà, thong manh,...nhìn, trông, th y, li c, ếnhòm... Danh từTính từĐng tộ ừNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰI TH NÀO LÀ TR NG ƯỜ ỪV NG ?Ự2. ýưDo hi ng nhi nghĩa, có th thu nhi tr ng ng khác ượ ườ ựnhauVí dụNg tọ Tr ng mùi vườ ịTr ng âm thanhườTr ng th ti tườ Cay, đng, chát, th m,...ắ ơThe thé, êm u, ch tai,...ị ốRét ng t, hanh, m, giá,..ọ ẩNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰI TH NÀO LÀ TR NG ƯỜ ỪV NG ?Ự2. ýưCách chy tr ng ng có tác ng tăng thêm tính ngh thu ngôn ườ ừvà kh năng di đt nhân hóa, so sánh...)ả ụVí dụNg iườ ngừT ngưởCh cựC u, vàngậ Thú tậ( con chó )Nhân hóaNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰII LUY PỆ Ậ1. Bài 1ậCác thu tr ng ng ng ru th t” ườ ườ th cô, ẹm u, bác, chú, thím. ậ2. Bài 2ậĐt tên cho tr ng ngặ ườ ựa) i, m, câu, vó.ướ ơb) ng, hòm, va li, chai, .ủ ươ ọc) đá, đp, gi m,xéo.ạ ẫd) bu n, vui, ph kh i, hãi.ồ ợe) hi lành, đc ác, .ề ởg) bút máy, bút bi, ph n, bút chì.ấ ng đánh cá, th ủs n.ảđ dùng đng trong gia đình (v ậd ng).ụđng tác chân (hành đng).ộ ộtr ng thái tâm lý, tình m.ạ ảtính cách ng i.ườđ dùng vi t.ồ ếNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰII LUY PỆ Ậ3. Bài 3ậHoài nghiKhinh mi tệRu ng yồ ẫth ng yêuươKính nếR tâmắ Thu tr ng ngộ ườ Thái ủcon ng iườNg so Đinh Th Qu nhườ ỳSV N.Văn01/10/2016 Ti :ếTR NG ƯỜ ỪV NGỰII LUY PỆ Ậ4. Bài 4ậKh giácứ Thính giácMũi, th m, thínhơ nghe, tai, đi c, rõ, thínhế5. Bài 5ậL iướ dùngồ vó, chài.d ng máy móc:ụ rào t, túi i, ướ ướm ng đi n… ướ ệt công:ấ đá th ng ủl i, thám, ướ ướ ậl ph kích.ướ Lạnh tr ng th ti t:ườ rét, bu t, ốcóng… tr ng tình mườ nh nh t, ạgi ng nói nh lùng, nh ạnh ti n.. ềtr ng màu cườ màu xám nh, màu xanh ng tạ