Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trò chơi Ra khơi

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-11-30 04:51:22

Trò chơi Ra khơi
Trò chơi Ra khơi

1. MC giải thích rằng tất cả đang trên thuyền lênh đênh trên biển. Khi bão thì thuyền vỡ và chúng ta phải nhảy lên phao. Nếu phao quá tải thì sẽ chìm. Nếu phao trống thì sẽ lãng phí. Người chơi xếp thành vòng tròn và quay theo một chiều

2. Giải thích khi nguời điều hành nói mưa phùn, mưa phùn... thì các người chơi đi đều và vỗ nhẹ lên vai người trước mưa rào, mưa rào... thì các người chơi đi đều và vỗ mạnh lên vai người trước. Khi người điều hành hô bão thì mọi người dừng lại.

3. Người MC hô Nhảy lên phao x người thì mọi người nhanh chóng hình thành đội x người và cầm tay nhau thành vòng tròn.

Lượt xem: 268

Các bài học liên quan