Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trò chơi nhớ tên

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-11-29 09:48:16

Mục lục
* * * * *
Trò chơi nhớ tên
Trò chơi nhớ tên

Mục đích

Luyện trí nhớ

Nội dung, cách chơi, luật chơi

Tất cả các bạn ngồi thành vòng tròn. Quản trò gọi tên một bạn nào đó lập tức hai bạn ngồi hai bên bạn được gọi tên sẽ hô “Có”. Và bạn được gọi tên lại tiếp tục gọi tên một bạn khác. Trò chơi cứ tiếp tục như thế.

Bạn được gọi trúng tên mà hô “Có”, sẽ bị phạt. Cả hai bạn ở hai bên, nếu chậm trễ, hoặc làm sai cũng bị phạt.

Lượt xem: 516

Các bài học liên quan