Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trò chơi Nặn tượng

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-11-30 04:47:00

Trò chơi Nặn tượng
Trò chơi Nặn tượng

Một người làm cục bột, một người làm nghệ nhân nặn tượng.

Nghệ nhân nặn, muốn vặn thế tay, chân, mồm,… cục bột như thế nào thì cục bột phải làm theo như thế.

Lượt xem: 566

Các bài học liên quan