Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trò chơi giới thiệu tên

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-11-29 09:46:49

Mục lục
* * * * *
Trò chơi giới thiệu tên
Trò chơi giới thiệu tên

Mục đích

Luyện trí nhớ

Nội dung, cách chơi, luật chơi

Người trời xếp thành vòng tròn, Người thứ nhất giới thiệu tên mình, người kế bên sẽ lặp lại tên người thứ nhất và giới thiệu tên mình. Người thứ ba nhắc lại tên hai người trước rồi đến tên mình.

Trò chơi tiếp tục và ai quên hoặc lộn tên thì đứng lên ngồi xuống 03 lần và chơi tiếp.

Khi cả vòng tròn đã biết tên nhau, chúng ta sẽ chuyển sang gọi tên.

Lượt xem: 336

Các bài học liên quan