Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trò chơi bỏ khăn

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-11-30 04:44:37

Mục lục
* * * * *
Trò chơi bỏ khăn
Trò chơi bỏ khăn

Nội dung, cách chơi, luật chơi

Mọi người ngồi thành vòng tròn, một người tình nguyện cầm khăn đi quanh vòng tròn và bất chợt bỏ khăn sau lưng một người nào đó. Người được khăn lập tức rượt đuổi người bỏ khăn. Nếu người bỏ khăn có thể chiếm được chỗ người bị bỏ khăn mà không bị khăn đập trúng, người bị bỏ khăn phải cầm khăn tiếp tục trò chơi.

Chú ý

Khi người cầm khăn đi quanh vòng ngoài người ngồi trong vòng không được ngó ra sau, chỉ được bỏ hai tay ra sau mà thôi.

Lượt xem: 348

Các bài học liên quan