Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Tóm tắt truyện ngắn Cô bé bán diêm của An-déc-xen

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 07:31:36
Nội dung
Doc24.vnTóm truy ng n1. Tóm truy ng Bài làm 1Trong đêm giao th a, tr rét t, có cô bé đu tr n, chân đi đt, ng đóiừ ướ ụđang rĩ đi bán diêm trong bóng i. Cô bé bán diêm đã côi và cũng đã tầ ấđi ng th ng yêu em nh là bà i. Em không dám nhà vì đánh em.ườ ươ ẽV nh đói, cô bé ngừ nép vào góc ng kh qu que diêm độ ườ ểs m. Que diêm th nh cho em có giác áp nh ng bên lò i. Em iưở ưở ộqu que diêm th hai, em đc th bàn ăn th nh so hi lên. em qu queẹ ượ ẹdiêm th ba và đc th cây thông Nô­en. Qu que diêm th ượ hi aộ ủem hi lên đp đ, gũi và phúc bi y. Nh ng nh đó nhanh chóng tanệ ảđi sau que diêm. Em vàng qu bao diêm mong níu bà iự ộl i. Cô bé bán diêm đã ch trong giá rét khi cùng bà bay lên cao mãi.ạ ơ2. Tóm truy ng Bài làm 2Cô bé bán diêm có hoàn nh nghèo khó. t, bà đã qua đi, ng chui rúcẹ xó tăm, em luôn ph ng nghe nh ng ti ng ch Vào đêm giaoở ốth a, tr rét t, tuy ph tr ng xóa, em mình đi bán diêm gi đng phừ ướ ườ ốv ng, em ng nép trong góc ng, em có qu que diêm m. Cô bé đãắ ườ ưở ấng và qu các que diêm lên và tr cô hi lên cái lò i, bàn ăn iồ ướ ượ ưở ớm con ng ng quay, cây thông en em nhìn th bà em, hai bà cháu bay vút lênồ ấcao ch th ng đ. que diêm t, th hi ra tr t, tề ượ ướ ượem nghĩ đn cha ng vì không bán đc diêm, ph xá ng teo nh bu tuy tế ượ ếr i, gió vi vu và nh ng ng khách qua đng vàng th tr đángơ ườ ườ ướ ựth ng cô bé. Sáng hôm sau, cô bé đã ch trong đêm giao th a.ươ ừ3. Tóm truy ng Bài làm 3Truy cô bé bán diêm trong đêm giao th a.ệ Cô bé có hoàn nhộ ảkhó khăn và bà đu đã em ph ng ng đc ác trong cănẹ ườ ộnhà tàn.ồ Vào đêm giao th em đi bán diêm qu áo ng manh ráchừ ỏDoc24.vnr và cái ng không có gì ăn.ướ Nh ng em không giám nhà vì ng nhà sư ẽđánh khi ch bán đc bao diêm nào .ư ượ rét qu không th ti đi đc ượ aữnên đã ng vào xó nh gi hai ng.ồ ườ Em qu tẹ diêm m.ể ưở Và khinh ng que diêm đc qu lên ượ bao ng tộ ngưở trong đu em xu hi n.ầ Đn kế hi emqu queẹ diêm th thì ng bà hi hi ườ ên. Em khầ nẩ bà hãy cho em đcượđi cùng bà. Cu cố ùng thì hai bà cháu đã cùng tay nhau bay lên thiên đng mầ ườ ẹđang đó chở .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.