Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trung điểm của đoạn thẳng

TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)

2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB  thì: MA=MB=AB/2. 

Bài tập

Loading...