Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Mở rộng khái niệm phân số

MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

Người ta gọi  với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là .

 

Bài tập

Loading...