loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 2 trên 20 kết quả
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 16 (trang 148 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn từng bất đẳng thức:a) |z|<2b) |z-i|≤1c) |z-1-i|<1Lời giải:a) Tập hợp các điểm M(x; y) của mặt phẳng tọa độ biểu di...
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:26    197   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 15 (trang 148 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập số phức:(3+2i)z-(4+7i)=2-5i(7-3i)z+(2+3i)=(5-4i)zz2-2z+13=0z4-z2-6=0Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:23    186   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 14 (trang 148 SGK Giải tích 12): Tìm thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình hỏng giới hạn bởi các hình phẳng giới hạn bởi các đường y=2x2 và y=x3cung quanh trục Ox.Lời giải:Ta có: 2x2=x3 ⇔ x...
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:21    217   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 13 (trang 148 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:18    203   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 12 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số:Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:15    357   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 11 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau bằng phương pháp tích phân từng phần:Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:13    286   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 10 (trang 147 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình sau:Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:12    404   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 9 (trang 147 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau:Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 16:01    547   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 8 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:Lời giải:
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 15:59    221   
Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 7 (trang 146 SGK Giải tích 12):a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho.b) Tìm giao điểm của (C ) và đồ thị hàm số y=x2+1 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) tại mỗi giao điểm.c) Tính t...
hoangkyanh0109    18/02/2017 lúc 15:57    227   
Hiển thị 1 - 2 trên 20 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến